1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

21.12.2022

Správy

Zmeny od januára a júla 2023 - opatrovateľské, asistenčný príspevok, daňový bonus a iné


Rodiny poberajúce jednotlivé príspevky a bonusy si môžu prilepšiť o desiatky až stovky eur.

Daňový bonus

Včera podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová zvýšenie daňového bonusu. Dd januára 2023 sa tak upravia ceny podľa tabuľky hore (alebo v galérii). Koľko musíte zarobiť ako zamestnanec, aby ste od januára 2023 dostali plnú sumu daňového bonusu na dieťa (140 € na dieťa do 18r. a 50 € na dieťa 18r.+)? V tabuľke si nájdite riadok s počtom vašich detí vo veku do 18 rokov a stĺpec s počtom vašich detí vo veku 18 a viac rokov. V príslušnej bunke tabuľky prvé číslo znamená plnú sumu daňového bonusu na vaše deti za jeden mesiac. Druhé číslo znamená mesačnú hrubú mzdu, ktorú musíte mať, aby ste mali plný - nekrátený daňový bonus. Ak vám pri vašej mzde nevychádza plná suma daňového bonusu, a druhý rodič má príjem, môžete za rok 2023 podať daňové priznanie a v ňom zohľadniť aj príjem druhého rodiča. 

Opatrovateľský a asistenčný príspevok 

Pri opatrovaní starostlivosť väčšinou poskytuje člen rodiny alebo profesionálna opatrovateľka, ktorú zabezpečuje mesto, kraj alebo súkromný poskytovateľ. V rámci asistencie poskytujú pomoc asistenti, ktorých si zabezpečujú sami užívatelia. Ak je opatrovateľom rodinný príslušník, človek so zdravotným postihnutím sa môže spoľahnúť na istotu a nepretržitosť pomoci. Opatrovanie nie je náročné na administratívu a opatrovatelia majú stabilný príjem. Užívateľ asistencie, naopak, zodpovedá za organizovanie služieb asistentom a má administratívne povinnosti voči štátu.

Pokiaľ ide o príspevok na opatrovanie, v tomto prípade sú jeho sumy odlišné. Závisia od toho, či je opatrovateľom aktívny človek, alebo penzista. Toto ale už bude od júla budúceho roka minulosťou. Penzistom, ktorí opatrujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa suma opatrovateľského príspevku od júla budúceho roka nebude krátiť na polovicu. Vláda zvýši sumu opatrovateľského príspevku pre penzistov na 75 percent výšky opatrovateľského príspevku, na ktorý majú nárok osoby v produktívnom ve­ku.

Dnes penzista, ktorý opatruje svojho príbuzného, dostane 262,85 eura mesačne. Ak je opatrovateľom človek v produktívnom veku, za tú istú „prácu“ dostane 525,65 eura. Ak by zákon začal platiť hneď, opatrovateľ v penzijnom veku by dostával 394,23 eura. Aká bude skutočná suma tohto príspevku, bude známe až na budúci rok v júni. Štát totiž každoročne zvyšuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie podľa aktuálne platnej minimálnej mzdy.

Od júla 2024 bude výška opatrovateľského príspevku pre dôchodcov rovnaká ako suma príspevku pre ľudí v produktívnom ve­ku.

Novela zákona tiež umožňuje zvýšenie príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak osoba opatruje jedno alebo viacero nezaopatrených detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Zo štátneho rozpočtu si tieto opatrenia vyžiadajú 70 miliónov eur ročne.

V novembri 2022 sa schválila novela zákona, podľa ktorej sa nanovo určí rozsah osobnej asistencie aj vopred podľa činností uvedených v prílohe zákona, pre ktoré existuje predpoklad, že si ich fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže vykonávať sama v období po ukončení poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby a počtu hodín, ktoré budú potrebné na ich vykonanie.

Ďalšie zmeny a úpravy sociálnych zákonov

Schválenou legislatívou sa majú zlepšiť podmienky pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v chránených dielňach a pracoviskách, ako aj posilniť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Parlament schválil štvoricu legislatívnych návrhov od nezaradenej poslankyne Jany Žitňanskej (Za ľudí). 

Novelou zákona o službách zamestnanosti sa majú zlepšiť podmienky pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v chránených dielňach a chránených pracoviskách a predovšetkým upraviť fungovanie chránených dielní tak, aby boli flexibilnejšie.

Ďalšou novelou zákona o službách zamestnanosti od poslankyne Žitňanskej sa má posilniť zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľovi sa dá možnosť plniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Aktualizovala sa aj novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Od januára 2024 sa budú plne hradiť z verejného zdravotného poistenia dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva. Cieľom tohto návrhu je zistiť podmienky v sociálnom prostredí, kde príde po pôrode, či je pripravená k pôrodu, či má základné vybavenie, ktoré bude potrebovať vo všeobecnosti a podobne.

Od 1. januára 2023 sa mení výška jednotlivých peňažných dávok pre rodiča. Viac prečítate kliknutím sem.

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

03.07.2024
Správy

Alex Roca: Prvý človek s Detskou mozgovou obrnou, ktorý dokončil maratón

Od malička sníval o tom, že raz dobehne maratón. Sen sa stal skutočnosťou v Barcelone, kde dokončil 26,2 míľovú (42,195 km) trasu v čase 5:50:51. Je príkladom toho, že aj keď sa zdá, že niečo nie je možné, stačí len veriť a pracovať na tom, aby sa to podarilo.

viac
25.06.2024
Správy

Nadácia SPP finančne podporuje inovatívne aktivity počas celého roka

Organizácie si môžu žiadať o finančnú podporu od Nadácie SPP počas celého roka.

viac
01.07.2024
Správy

Príspevky na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím sa zvýšia o 100 eur

Rodiny starajúce sa o deti s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa dočkajú významnej finančnej úľavy. Príspevok na opatrovanie detí s ŤZP zdvojnásobí zo súčasných 100 eur na 200 eur mesačne.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori