×
Logo Úsmev pre druhých

Staňte sa jedným zo 400 Slovákov a podporte nás 5€ mesačne.

Pomôžete nám tak rozbehnúť a stabilizovať Poradňu odborníkov pre komunitu zdravotne znevýhodnených. Úprimne ďakujeme :)

Logo Úsmev pre druhých
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Naše projekty

Portál Úsmev pre druhých

PRIPRAVUJEME. Portál prepájajúci skupinu so zdravotným znevýhodnením. Ľudia tu môžu zdielať svoje príbehy, dozvedieť sa o podujatiach, prostredníctvom Poradne dostanú odbornú pomoc od našich špecialistov v tíme.Portál tejto skupine ponúka možnosti zdieľania a predaja nepotrebných vecí a špeciálnych pomôcok v bazári. Prostredníctvom dražby si zase môžu zbierať financie pre svoje potreby. Komunita portál tvorí a posúva ďalej. Jedným z cieľov je včasná intervencia – aby deti, ktoré sa na rodia so zdravotným znevýhodnením mali správne nastavenú liečbu a ich rodičia overené a dostupné informácie.

Portál genetickesyndromy.sk

Portál genetickesyndromy.sk slúži na prepájanie a sieťovanie rodín s raritnými genetickými syndrómami a inými diagnózami. Vďaka nemu sa môžu prepájať a vymieňať si medzi sebou informácie. Potál zároveň popisuje niekoľko stoviek syndrómov, z ktorých odborne čerpajú nielen ľudia, ktorých sa to dotýka, ale aj lekári, fyzioterapeuti a iní špecialisti, ktorí prišli  týmito diagnózami do kontaktu. Súčasťou portálu je sekcia Zariadenia, ktorá obsahuje väčšinu zariadení venujúcich sa ľuďom o zdravotným znevýhodnením. Návštevníci portálu môžu tieto zariadenia dopĺňať i hodnotiť.

Úsmev na hory

Úsmev na hory je športovo-zábavná výzva a súťaž, prostredníctvom ktorej sa finančne pomáha desiatim deťom s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia (od viacnásobne postihnutých, cez nevidiacich, nepočujúcich, až po genetické syndrómy...). Súčasťou výzvy je vzdelávacia a integračná činnosť, pretože prostredníctvom nej sa ľudia dočítajú o ďeťoch s rôznymi formami znevýhodnenia. Zároveň spoznajú slovenské pohoria, zasportujú si a symbolicky vynesú „naše deti“ (prostredníctvom fotografie, ktorá príde poštou) na niektoré z našich slovenských kopcov. Súčasťou Úsmevu na hory sú špeciálne výzvy našich partnerov - firiem - ktoré môžu motivovať vlastných fanúšikov k splneniu cieľa. Každý účastník Úsmev na hory je  tiež zaradený do bohatej tomboly.

Usmejsa

PRIPRAVUJEME. Prostredníctvom projektu usmejsa máme záujem šíriť integračný a pozitívny odkaz verejnosti prostredníctvom internetového obchodu, ktorého dizajn tvoria ľudia z komunity zdravotne znevýhodnených. Inšpiráciou sú kresby z tvorivých dielní deti i dospelých so zdravotným znevýhodnením. Finančné prostriedky získané z predaja sú určené na rozvoj našich projektov i ako odmenu pre samotných tvorcov dizajnov.  Zároveň si myslíme, že sa treba viac usmievať :)

Zóna Ruka v ruke

Spoluorganizácia vzdelávacio-športovo-zábavného bezbariérového festivalu Paráda, ktoré sa každoročne od roku 2018 koná v Piešťanoch. Cieľom zóny Ruka v ruke je prepojenie svetov zdravých a zdravotne znevýhodnených – deti (i dospelí) si môžu vyskúšať jazdu na invalidnom vozíku, orientáciu pomocou bielej paličky, naučiť sa posunkovú reč, vžiť sa do života autistov pomocou 3D simulátora alebo si vyskúšať mnoho ďalších aktivít. Súčasťou sú fyzioterapeuti pre bábätká i deti a nechýbajú športové či zábavné atrakcie, diskusie či mnoho iného. 

Benefičný športový ples

Organizácia športového plesu v Piešťanoch patrí od roku 2017 pod hlavičku o.z. Úsmev pre druhých za pomoci dvoch spoluorganizátorov: Asociácie pomoci postihnutým – APPA a Asociácie športových klubov Piešťany. Cieľom zábavného podujatia je výťažok pre Dominiku, ktorá sa v roku 2016 narodila so vzácnym genetickým syndrómom Cornelia de Lange, vďaka ktorej trpí poruchou sluchu, deformitou končatín a mnohými zdravotnými problémami.

Daruj Vianoce

Sociálny projekt je zameraný na recykláciu nepotrebných vecí v domácnosti – od kuchynského riadu cez domáce potreby až po hračky a oblečenie všetkých vekov. Po vyzbieraní týchto vecí (väčšinou počas jednej nedele pred  piešťanskými kostolmi vo vyhradených časoch) ich vytriedia dobrovoľníci. Nasledujúci deň / dni sú tieto veci k dispozícii pre širokú verejnosť v rámci voľného bazára. Časť z vecí je vytriedená pre charitatívne organizácie venujúce sa ľuďom v núdzi alebo iným organizáciam alebo rizikovým skupinám obyvateľstva. Daruj Vianoce nás učí dávať, pokorne príjmať a recyklovať.

Tvorivé dielne v Azylovom dome

Prostredníctvom tvorivých dielní sa deti z týchto centier učia vyrábať vlastnoručné výrobky z hliny či za pomoci farieb si maľujú tašky či tričká a podobne. Trénujú si tak za pomoci dobrovoľníkov svoje zručnosti a zmysluplne využívajú voľný čas.

Zbierky a akcie

Počas rokov sme zorganizovali, prípadne spoluorganizovali desiatky zbierok pre ľudí vo finančnej núdzi a deťom s rôznymi formami hendikepov . To všetko za účastí mnohých partnerov – rôznych organizácií, športových klubov, firiem a ďalších donorov a sponzorov.

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • VGD Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu