1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

O nás

Hlavné piliere o.z. Úsmev pre druhých:

 • Opora a podpora pre komunitu zdravotne znevýhodnených - zdravotne znevýhodnené dieťa sa môže kedykoľvek narodiť do každej rodiny či prejaviť sa v neskoršom veku. Preto sme vytvorili miesto, kde ľudia nájdu odpovede na svoje otázky a môže sa oprieť aj o skúsenosti kvalifikovaných odborníkov. Zároveň si môžu prostredníctvom digitálnych nástrojov fundraisovať peniaze či sieťovať sa s komunitou ľudí. Svojimi aktivitami sa snažíme o inklúziu a začlenenie témy zdravotného znevýhodnenia do života nás všetkých
 • Včasná intervencia – v našej Poradni združujeme odborníkov z radov fyzioterapeutov, lekárov, špeciálnych pedagógov či iných špecializácii Rodinám po narodení dieťaťa vieme poskytnúť konziliárne stanovisko - t.j. komplexný pohľad viacerých odborníkov na zdravotný alebo iný problém, čo môže výrazne pomôcť v jeho napredovaní i nastavovacích procesov. Sme online, rýchlo dostupní z akéhokoľvek kúta Slovenska. Všetko jednoducho zo súkromného prostredia svojho profilu.
 • Transparentnosť – je pre nás dôležité, aby príbehy ľudí nezneužívali organizácie alebo podvodníci vo svoj finančný prospech, a tiež, aby najmä vo finančných procesoch prevládala prehľadnosť a transparentnosť. Portál usmevpredruhych.sk ponúka priestor pre väčšiu angažovanosť ľudí a prináša im riešenia pre ich kunkrétnu životnú situáciu. 

 

„Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby."

 

História

Všetko začalo v roku 2016, keď sa na narodila Dominika s raritnou diagnózou. V tom istom roku sme založili portál genetickesyndromy.sk, ktorý slúži na sieťovanie rodín so "vzácnymi" diagnózami. Portál je tiež využívaný ako zdroj odborných informácií pre lekárov a špecialistov, ktorí prichádzajú do styku ľudí s genetickým syndrómom.

Z údajov analytického centra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím tvoria viac ako 6% populácie Slovenska. Komunita zdravotne znevýhodnených ľudí sa dotýka až 15-25 % populácie Slovenskej republiky. Pre nich slúži portál usmevpredruhych.sk.

 • 6 percent populácie Slovenska má zdravotné znevýhodnenie rôzneho charakteru
 • približne 1000 rodinám na Slovensku je poskytovaná služba včasnej intervencie - rodín so zdravotným znevýhodnením je však až 14 000.
 • na základe štúdií je dokázané, že poskytnutie služby včasnej intervencie rodinám sa vráti štvornásobne vo forme zlepšenia zdravotného stavu
 • počet ľudí so zdravotným znevýhodnením štatisticky každoročne narastá

Aj preto, sme sa rozhodli prepojiť odborníkov a navrhnúť projekt tak, aby poskytoval čo najviac informácií, odbornej a sociálnej pomoci rodinám so zdravotným znevýhodnením, a zároveň šírili osvetu. Aby moderné online nástroje pokryli potreby čo najširšej skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže naša činnosť je bezplatná a nezisková, potrebujeme pomoc od ďalších ľudí - i Vás. 

 

„Už piatimi eurami mesačne prispejete k finančnej stabilizácii projektu. Prostredníctvom Poradne mesačne vyriešime do 400 podnetov od zdravotne znevýhodnených rodín."

 

Pravidelným finančným darom občianskemu združeniu Úsmev pre druhých napomáhate:

 • k lepšej dostupnosti relevantných a overených informácií;
 • k stabilizácii a rozšíreniu Poradne odborníkov, ktorá mesačne pomáha desiatkam ľudí s odborným poradenstvom;
 • k možnosti sieťovania sa v online priestore, vymieňaniu si informácií a vzájomnému podporovaniu sa;
 • k zlepšeniu stavu včasnej intervencie na Slovensku prostredníctvom online konziliárnych posudkov našich odborníkov;
 • k distribúcii odborných letákov do novorodeneckých a pediatrických ambulancií;
 • k sociálnej pomoci pre rodiny so zdravotne znevýhodneným členom;
 • k vytváraniu ikluzívnych a fundraisingových aktivít podporujúci tematiku zdravotného znevýhodnenia;
 • k šíreniu integrácie, inklúzie a úsmevu medzi všetkých ľudí a mnoho ďalšieho;

 

„Vďaka odborníkom v našej Poradni vieme pomôcť konkrétnym ľuďom v rôznych kútoch Slovenska. Bezplatne."

 

Komu vlastne pomáhame:

 • osobám s genetickým syndrómom,
 • osobám s mentálnym postihnutím,
 • osobám s viacnásobným postihnutím,
 • osobám s fyzickým znevýhodnením,
 • osobám s poruchou sluchu,
 • osobám s poruchou zraku,
 • rodinám osôb so zdravotným znevýhodnením,
 • špecialistom a odborníkom (lekári, fyzioterapeuti, špeciálni pedagógovia, logopédi, surdopédi...),
 • úradníkom (pracujúci napr. na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • podporným skupinám,
 • organizáciám, spolkom a zariadeniam, ktoré sa venujú komunite ZŤP,
 • fanúšikom a iným podporovateľom oblasti ZŤP;

 

Ak Vás náš projekt zaujal, prosíme, staňte sa našimi pravidelnými darcami a darujte úsmev druhým :)

Trvalý príkaz na IBAN: SK4783300000002501301775 si môžete nastaviť aj vo vašom internetbankingu.

náš tím


MUDr. Veronika Bérešová
štatutárka o.z. Úsmev pre druhých, členka Poradne - lekár v šp. internista

Mgr. Miro Béreš
koordinátor projektov o.z. Úsmev pre druhých

Ing. Andrea Kalužová
projektová manažérka

Ing. Marcela Sedláková
členka Poradne - oblasť kompenzácií

PaeDr. Adelaida Fábianová
členka Poradne - klinický logopéd

Mgr. Halka Tytykalová
členka Poradne - tyflopéd

PhDr. Terézia Drdulová, MBA
členka Poradne - špeciálny pedagóg

Mgr. Zuzana Csivreová
členka Poradne - špeciálny pedagóg

MUDr. Katarína Jandáková
členka Poradne - kardiológ

MUDr. Marianna Hollá
členka Poradne - lekár v šp. pediater

MUDr. Zuzana Tománeková
členka Poradne - psychiater a posudkový lekár

PhDr. Ľubica Horúcková
členka Poradne - fyzioterapeut

Mgr. Terézia Vladovičová
členka Poradne - fyzioterapeut

Mgr. Peter Lendvay
člen Poradne - animoterapeut

Mgr. Zuzana Mathéová
členka Poradne - delfinoterapeut

Martin Mate
web administrátor

Štefan Farkaš
grafický dizajnér

Povedali o nás


Úsmev pre druhých vnímam ako podpornú komunitu všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc alebo chcú byť nápomocní v rámci skvalitňovania života ľudí s hendikepom. Našla som na ich portáloch pre mňa dôležitú dostupnosť informácií, vedomosti o svojich právach v rámci problematiky ZŤP, čo bolo pre mňa pred narodením môjho syna nepoznané do detailov, skôr okrajovo..., dostala som prepojenie na ľudí s rovnakými ťažkosťami, odovzdávali sme si skúseností. Dali mi mnoho dobrých rád do života so ZŤP synom, veľa empatie a sily kráčať ďalej... Je nás veľa, ktorí potrebujeme úsmev pre druhých...

Hana Kostovčíková
matka dieťaťa s genetickým syndrómom

S Mirom Bérešom sme sa zoznámili pri spolupráci a zjednotení našich akcií pre zdravotne znevýhodnených organizovaných na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch s názvom Paráda. Nie je veľa osôb v SR, ktorí majú toľko energie, chuti a síl na zvládnutie všetkého, čo im život naloží na ich pleciach a u Mira ešte aj s úsmevom jemu vlastným. A také sú aj projekty, ktoré realizuje so srdcom a dušou, so silnou myšlienkou nemyslieť na seba, ale na iných. Vzácne vlastnosti pre dnešok. Teším sa, že sme mali možnosť sa zoznámiť a verím, že aj po ukončení doby Covidovej :) budeme aj naďalej spolu robiť na projektoch pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Ján Riapoš
predseda Slovenského paralympijského výboru

Som rada, že som sa mohla zúčastniť viacerých projektov formou prednášok, ktoré pán Miro Béreš organizoval. Oslovil mnohé deti, ktoré bez rozdielu ich hendikepu dostali šancu súťažiť na športových podujatiach. Rodičia nielen povzbudzovali svoje deti, ale mali i možnosť sa vzdelávať. Keď som ukončila prednášky, vždy sa rozprúdila diskusia s množstvom otázok. Variabilita postihnutí je veľmi veľká. Mnohé deti majú syndrómy, ktoré zahŕňajú rôzne symptómy. Tie sa prelínajú v pohybovej, kognitívnej i v rečovej oblasti. Tým, že sú popísané, pomáhajú rodičom a odborníkom zorientovať sa medzi nimi či stanoviť primeranú terapiu. Vítam aj aktivity ktoré poukazujú na dôležitosť komplexného prístupu. Projekt usmevpredruhych.sk je výnimočný aj v tom, že pomáha a podporuje rodiny v ich neľahkej životnej situácii.

PaeDr. Adelaida Fabiánová
klinický logopéd

V časoch, keď som trošku pomáhal deťom s poruchou sluchu, som pochopil silu rodičovských prepojení. Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením si vedia dať vzájomný čas, ktorý pre nich zaneprázdnený lekár častokrát až toľko nemá. Dokážu si odovzdať skúsenosti a tipy z vlastnej cesty a najmä spolu zdieľať svoje príbehy. Vďaka tomu žiadna rodina nemusí cítiť, že sa topí a že je v probléme opustená a sama. Preto je práca Bérešovcov fantastický čin.

Pavel Hrica
výkonný riaditeľ o.z. Cesta von

Ako poskytovateľ sociálnej služby (Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.) radi medzi rodičmi s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom odporúčame portál genetickesyndromy.sk z dôvodu sieťovania rodičov a iných odborníkov. Z praxe môžeme potvrdiť, že niektorí rodičia už portál poznajú a zdieľali s nami svoju vďačnosť za network ako veľmi prínosný zdroj informácií.

Terézia Drdulová
riaditeľka Centra včasnej intervencie Trnava, n.o.

Portál genetickesyndromy.sk dôveryhodne informuje pacientov a rodičov s genetickým syndrómom o základnom ochorení pacienta. Vzhľadom na širokú škálu genetických syndrómov ho môže využívať i zdravotnícky personál, tak ako i ja, pri prvom kontakte s raritným ochorením.“

MUDr. Martin Hollý
lekár

Chcela by som Vám v prvom rade vyjadriť veľkú vďaku za odvahu a angažovanosť v pomoci rodičom detí s genetickými diagnózami. Je to veľká úľava vedieť, že v tom človek nie je sám a má sa na koho obrátiť s radou o pomoc.

Slavomíra Hargašová
matka dieťaťa s genetickým syndrómom

Zóna Ruka v ruke na festivale Paráda bola parádna. Celkovo je to vydarená akcia.

Adriana Potrok Rojíková
predseda občianskeho združenia Adrosko

Ľudia s veľkým srdcom, ktorí sa venujú "raneným vtáčatám". Napriek tomu, že Miro s Veronikou sami majú hendikepované dieťa, snažia sa pomáhať ďalším. Robia dobrú robotu a spustili veľmi prínosné projekty.

Anton Lauček
slovenský spisovateľ a prozaik

Projekt združenia Úsmev pre druhých - portál geneticksyndromy.sk veľmi prehľadne a zmysluplne sumarizuje kľúčové informácie o množstve zriedkavých diagnóz a syndrómov, ako aj o dostupných formách terapií a organizáciách, ktoré sa rodinám s takýmito detičkami venujú. Je veľkou pomocou pre rodičov, aj pre nás, špecialistov a odborníkov v zmysle základnej navigácie v problematike a orientácii v možnostiach, ktoré sú k dispozícii. A určite sa oplatí vyhradiť si čas na návštevu festivalu Paráda. Je skvelou príležitosťou na stretnutie a splynutie inakosti s bežnosťou.

Zuzana Rajčániová
riaditeľka poradenského-konzultačného centra K-centum

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ