1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Kompenzácie, preukazy & Moje práva

v sekcii poradňa

Aké výhody a zľavy majú držitelia preukazov ŤZP/ŤZP-S?

Ktoré úrady potrebujem navštíviť ako prvé, keď sa mi narodí dieťa?

  • ísť na matriku po rodný list dieťaťa
  • ísť na zdravotnej poisťovne (s kópiou rodného listu)
  • ísť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po tlačivá na jednorázový príspevok (po dožití 28 dní dieťaťa)

  • nemocnice chybne uvádzajú, že je potrebné ísť do sociálnej poisťovni (do 45 dní od narodenia dieťaťa) - nie je to potrebné. Matka si však musí dať do poriadku nemocenské, dôchodcovské a materské, ak to za ňu nespraví zamestnávateľ.
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

Ak som ZŤP, o akú podporu môžem požiadať štátne inštitúcie?

  • Každá fyzická osoba (ak máte manžela / manželku / deti - počíta sa ako rodina) má právo požiadať ˇÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o rôzne formy kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia (ZŤP preukaz, parkovací preukaz, príspevky na pohonné hmoty, plienky, preplatenie kompenzačných pomôcok, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia a iné...). Základnou podmienkou je miera funkčnej poruchy viac ako 50 percent (to určí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím po posúdení posudkovým lekárom na základe žiadosti). Ak je občan ťažko zdravotne postihnutý, dostane preukaz ZŤP alebo ZŤP/S (podľa toho, čo má v rozhodnutí). Poskytnutie jednotlivých peňažných príspevkov sa viaže na konkrétny druh zdravotného postihnutia. Ak je občan ťažko zdravotne postihnutý, dostane preukaz ZŤP alebo ZŤP/S (podľa toho, čo má v rozhodnutí).
  • Poskytnutie jednotlivých peňažných príspevkov sa viaže na konkrétny druh zdravotného postihnutia.
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

O aké konkrétne príspevky a kompenzácie môžem požiadať štát?

Preplatí mi štát celú sumu kompenzačných pomôcok?

  • V ojedinelých prípadoch áno, väčšinou sa však jedná o percentuálnu sumu (napr. 80 % ceny pomôcky. Výška príspevku sa odvíja od príjmu fyzickej osoby a osôb, ktoré sú spolu-posudzované a od výšky ceny pomôcky). Cena pomôcky vychádza z vystavenej predfaktúry dodávateľom, ktorá sa pridáva k žiadosti o príspevok.
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

Existuje minimálny vek, od ktorého môžem podať žiadosti o kompenzácie alebo inú formu podpory?

  • Nie. Schvaľovanie žiadostí je v kompetencii kompetencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý posúdi jednotlivé žiadosti. Ako rodič môžete požiadať o o preukaz ZŤP alebo ZŤP/S a o príspevky na uvedené pomôcky ihneď po prvých vyšetreniach (napríklad genetických, ortopedických, ORL a pod.).
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

Kde nájdem všetky potrebné informácie ohľadom vybavovania si kompenzácii a príspevkov?

  • Viac informácií hľadajte na Vašom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste Vášho trvalého bydliska alebo na tomto linku. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomoc, využite bezplatné služby tejto Poradne. Stačí sa len zaregistrovať a v prípade, že ste nenašli odpovede na Vašu otázky, podajte podnet piamo z Vášho profilu (vyberiete si sekciu a zadáte otázku). Budeme sa snažiť odpovedať Vám do 48 hodín.
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

Kde nájdem zoznam pomôcok, ktoré mi môže štát preplatiť?

  • V zbierke zákonov SR alebo aj v tomto priloženom Zozname kompenzačných pomôcok. Tabuľka určuje maximálnu sumu, ktorú štát za danú pomôcku uhradí. Ak sa však pomôcka dá uhradiť cez zdravotnú poisťovňu, musíte na úrade dokladom preukázať, že ste túto možnosť už vyčerpali (Príklad: Vaše dieťa má poškodenie sluchu a po vyšetreniach mu lekár predpíše načúvací prístroj, ktorý uhradí poisťovňa. O dva roky však prístroj dieťa stratí. Rodič môže požiadať o kompenzačnú pomôcku štát. Potrebuje však potvrdenie zo zdravotnej poisťovne, že mu prvý kus hradila ona). Tieto príspevky na konkrétnu pomôcku sa môžu vydať iba raz za niekoľko rokov. V prípade nutnosti opravy je možné žiadať o príspevok na opravu pomôcky (o tento príspevok požiadajte v rámci žiadosti o kompenzáciu spolu s príspevkom na kúpu pomôcky, pretože ak ho nebudete mať v rozhodnutí, bude to zdĺhavé). Ak bola kompenzačná pomôcka „kazová“, často sa musela opravovať, konzultujte na úrade práce možnosť novej žiadosti o pomôcku. Pri opätovnej žiadosti sa musí preukázať nefunkčnosť alebo neúčelnosť pomôcky pre osobu so ZŤP (ktorá napríklad vyrástla z autosedačky alebo načúvací aparát sa opravoval často a náklady na jeho opravu sú nerentabilné). Všetko presne stanovuje a definuje zákon č. 447 / 2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

Koľko žiadostí pri vybavovaní kompenzácií môžem podať naraz?

  • Počet žiadostí nie je limitovaný (fyzické osoby môžu požiadať aj o niekoľko pomôcok naraz), pracovníci úradov sú povinní vybaviť každú jednu žiadosť. Žiadosť o peňažný príspevok na pomôcku môžete podať deň po vyznačenej právoplatnosti doručeného rozhodnutia, v ktorom je uvedená kompenzácia danou pomôckou. Rozhodnutie je doručované doporučenou poštou. V poučení rozhodnutia (v závere) je uvedená lehota na odvolanie. Môžete počkať na jej uplynutie a žiadosť podať po potvrdení právoplatnosti. Ak chcete proces urýchliť a nemienite sa odvolať, zájdite na úrad práce s doručeným rozhodnutím. Tam sa písomne vzdáte odvolania a nemusíte čakať na plynutie lehoty. Ak rozhodnutie bolo negatívne (nemáte odkázanosť na danú pomôcku), dá sa s odstupom času o rovnakú pomôcku požiadať znova. Ak máte pochybnosti, že posudkový lekár nejavil dostatočný dôraz pri študovaní lekárskych správ a nálezov, môžete v správe požiadať o preverenie iným posudkovým lekárom (nie však podávať sťažnosť).
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

Aký je postup pri podaní žiadosti o kompenzácie?

  • Pracovníčky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odporúčajú, aby ste sa najprv prišli poradiť s nimi. Predíde sa tak mnohým nedorozumeniam (napr. nepravdivé alebo nepresné informácie od "známych") a ušetrí sa množstvo času vypĺňaním tlačív, ktoré sa na internete niekedy líšia s tými, ktoré dostanete na úrade.
  • Zamestnankyne úradu Vám následne poskytnú tlačivá, s ktorými pôjdete na vybrané pracoviská (väčšinou sa jedná o zamestnávateľa, detského lekára atď.).
  • Po vybavení všetkých potrebných "papierovačiek" podajte žiadosť (žiadosti) o príspevok na pomôcku (alebo viac) doložené potvrdeniami podľa odporúčania zamestnancov úradu. Rozhodnutie by malo prísť do 60 dní odo dňa podania žiadosti.
  • Ak chcete byť ako zástupca alebo ZŤP osoba účastná/ý/í konania lekárskej posudkovej činnosti za účelom posúdenia zdravotného stavu, musíte napísať žiadosť. Vzor žiadosti o zúčastnení sa konania si otvoríte kliknutím SEM.
 • Zdroj: Tento verifikovala Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

Ako získať parkovací preukaz a kde si oňho môžem požiadať?

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo stránky Ústredia práce soc. vecí a rodiny

Aké výhody má človek, ktorý má k dispozícii parkovací preukaz?

  • V prípade, že vlastníte parkovací preukaz alebo sprevádzate zdravotne znevýhodnenú osobu v aute, môžete stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusíte po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, môžete v prípade nevyhnutnosti vchádzať aj do miest, kde je dopravnou značkou povolený vjazd len vymedzenému okruhu vozidiel a policajti na takéto auto nemôžu použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu auta (t.j. nemôžu Vám dať papuču).
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo zbierky zákonov SR

Viem s parkovacím preukazom parkovať aj na vyhradených miestach pre ŤZP mimo Slovenskej republiky? Sú tieto miesta bezplatné?

  • Áno, parkovacie preukazy, ktoré vydáva ÚPSVaR platia vo všetkých členských štátoch EÚ. To znamená, že môžete stáť na vyhradených miestiach. 
  • Držitelia preukazu ŤZP sú verejné parkovacie miesta vo väčšine prípadov k dispozícii bezplatne. Preukaz vydaný ÚPSVaR je nutné uložiť viditeľne na čelné sklo. Platí to však iba v prípade, keď slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo zbierky zákonov SR

Je parkovací preukaz fixný na jedno auto alebo prenosný aj na iné motorové vozidlá?

  • Parkovací preukaz je prenosný aj na iné motorové vozidlá. To znamená, že ak si kúpite nové auto, nemusíte žiadať nový parkovací preukaz. Ten žiadate iba po vypršaní lehoty parkovacieho preukazu (niektoré sa totiž vystavujú na dobu určitú, iné na dobu neurčitú - všetko závisí od návrhu posudkového lekára). Parkovací preukaz je však platný iba v čase, kedy slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo zbierky zákonov SR

Kto môže podať žiadosť o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky?

  • Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky musí podať priamo prevádzkovateľ predmetného vozidla/jazdnej súpravy, v prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ŤZP) môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo stránky eznamka.sk

Aké údaje musí obsahovať žiadosť o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky?

  • Žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu ŤZP) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, v ktorej uvedú tieto údaje:
  • Identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada (tzn. údaje o držiteľovi parkovacieho preukazu ŤZP): meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
  • kontaktné údaje – telefónne číslo a/alebo emailovú adresu;
  • Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave):evidenčné číslo vozidla;
  • krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované;
  • Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu): kópia oboch strán technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla);
  • kópia oboch strán parkovacieho preukazu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo stránky eznamka.sk

Kam poslať žiadosť o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky?

  • Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môžu žiadatelia podať Poskytovateľovi služby dvoma spôsobmi:
  • na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách alebo priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk – časť „Žiadosti, podnety, reklamácie“ > typ podania „Žiadosť“ > predmet „Žiadosť o oslobodenie vozidla“ (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo stránky eznamka.sk

Ako dlho trvá posúdenie a vybavenie žiadosti o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky?

  • O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), a to v čo najskoršej možnej lehote. V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie rozhodnutia o schválení, resp. o zamietnutí registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky žiadateľovi.
  • V prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť schváli, žiadateľovi doručí potvrdenie o registrácii s názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok.
  • V opačnom prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť zamietne, žiadateľovi doručí rozhodnutie pod názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – zamietnutie.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo stránky eznamka.sk

Kde je možné získať ďalšie informácie ohľadom oslobodenia vozidla od úhrady diaľničnej známky?

  • Podrobnejšie informácie o procese registrácie vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky, ako aj právach a povinnostiach prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky nájdu/získajú žiadatelia na internetovom portáli www.eznamka.sk v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky; alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky Poskytovateľa služby na telefónnom čísle 02 32777 777 (volania zo zahraničia: +421 2 32777 777), kde operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace s podávaním predmetných žiadostí. Dostupnosť zákazníckej linky pre jednotlivé komunikačné jazyky je možné nájsť v sekcii Kontakty.

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo stránky eznamka.sk

Čo robiť, keď si kúpim nové auto alebo predám to, na ktoré mám registrovanú bezplatnú diaľničnú známky?

  • V tomto prípade je potrebné opakovať celý proces a požiadať o ďiaľničnú známku znova. Národná dialničná spoločnosť automaticky zruší pridelenú bezplatnú známku predchádzajúcemu vozidlu. Jeden človek nemôže mať registrované dve a viac bezplatných dialničných známok naraz.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované zo stránky eznamka.sk

Má osoba s preukazom ŤZP možnosť oslobodenia sa od povinnosti platiť koncesionárske poplatky?

  • Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady.
  • Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky RTVS

Akým spôsobom získať možnosť oslobodenia od povinnosti platiť koncesionárske poplatky RTVS?

  • Je potrebné sa odhlásiť na stránke RTVS.
  • K odhláseniu potrebujete priložiť skeny alebo kópie týchto dokladov:
  • čitateľná kópia preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; 
  • Ak je platiteľ osoba ŤZP, k preukázaniu oslobodenia odberného miesta elektriny s adresou rozdielnou ako trvalé bydlisko slúži doklad od dodávateľa elektriny preukazujúci, že platiteľ je na danej adrese odberateľ elektriny;
  • K preukázaniu je potrebné predložiť rodné číslo osoby ŤZP;
  • Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny, a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP, máte povinnosť danú skutočnosť oznámiť vyberateľovi úhrady. Potrebné doklady: Zmluva alebo faktúra od dodávateľa elektriny za nové odberné miesto elektriny, fotokópia preukazu osoby ŤZP popr. Rozhodnutie z ÚPSVaR a rodné číslo ŤZP osoby;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky RTVS

Kto sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)?

  • Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % .
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo znamená pojem funkčná porucha?

  • Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo mám chápať pod pojmom "sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia"?

  • Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prečo majú niektorí ľudia možnosť kompenzácie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia a čo je cieľom kompenzácie?

  • Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je určená na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
  • Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V ktorých oblastiach sa kompenzujú sociálne dôsledky ťažkého zdravotného znevýhodnenia?

  • Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti: mobility a orientácie (kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť), komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie), zvýšených výdavkov (kompenzujú sa zvýšené výdavkyna diétne stravovanie súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, a tiež súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom), a sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto vykonáva lekársku posudkovú činnosť?

  • Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo sa hodnotí v lekárskom posudku pri posudkovej činnosti určenej na kompenzácie?

  • hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby
  • určuje miera funkčnej poruchy
  • posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia
  • posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP
  • posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie
  • posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas
  • posudzuje potreba osobitnej starostlivosti
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo sa posudzuje v konaní žiadosti o parkovací preukaz a z akých podkladov vychádza posudkový lekár?

  • V konaní o žiadosti o parkovací preukaz posudkový lekár posudzuje, či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a či táto osoba má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
  • Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov. Vychádzať môže aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie. Pri ďalšom posúdení môže vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Môžem byť prítomný/á pri posúdení zdravotného stavu?

  • Áno, dokonca môžete o to požiadať, aby ste boli prítomný. 
  • Posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru.

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo je základom lekárskeho posudku?

  • Lékarsky posudok musí obsahovať stanovené náležitosti. V posudku lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto vykonáva sociálnu posudkovú činnosť a na čo je jej cieľom?

  • Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP. 
  • Sociálnou posudkovou činnosťou sa: posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením), posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej rodina), posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP), posudzujú všetky druhy odkázanosti osoby s ŤZP, navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie.
  • Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Môže sa vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa osoba s ŤZP obvykle zdržiava. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje stanovené náležitosti.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo obsahuje výsledok komplexného posudku?

  • mieru funkčnej poruchy;
  • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP;
  • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie;
  • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu;
  • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom;
  • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár a odôvodnenie komplexného posudku;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy sa v rámci komplexného posudku jedná o osobu s ŤZP?

  • Komplexný posudok príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu s ŤZP)
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Je výška príjmu a majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodujúca pri žiadosti o sociálnu pomoc od štátu?

  • Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.
  • Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).
  • Napríklad ak osoba s ŤZP žije iba s manželom a jej priemerný mesačný príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) /2 = 555 € mesačne.
  • Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.
  • Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.
  • Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako získať preukaz ŤZP, preukaz ŤZP so sprievodcom a na čo tento preukaz slúži?

  • Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP. Žiadosť stiahnete kliknutím na tento link
  • Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí. Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné podať na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.
  • Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní).
  • Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb.
  • Odporúčame, aby sa osoby s ŤZP informovali, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto môže navrhnúť zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok? Kde je tento zoznam dostupný?

  • Návrh na zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok a na určenie maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky, návrh na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky a návrh na vyradenie pomôcky zo zoznamu pomôcok môže podať príslušný orgán (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), zástupca občianskeho združenia fyzických osôb so zdravotným postihnutím alebo osoba, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky alebo predaj pomôcok.
  • Zoznam pomôcok je dostupný na tomto linku. Návrh by mal obsahovať:
  • názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko jej zástupcu, ak navrhovateľ je právnická osoba,
  • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak navrhovateľ je fyzická osoba,
  • názov pomôcky,
  • účel pomôcky,
  • charakteristiku pomôcky,
  • cenu pomôcky,
  • maximálne zohľadňovanú sumu z ceny pomôcky,
  • dôvod na zmenu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôcky,
  • dôvod zaradenia pomôcky do zoznamu pomôcok,
  • dôvod vyradenia pomôcky zo zoznamu pomôcok,
  • odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú úlohy Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím?

  • slúžiť ako kontaktné miesto pre verejnú správu a občiansku spoločnosť;
  • šíriť myšlienky a hodnoty Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
  • zbieranie štatistických údajov o osobách so zdravotným postihnutím;
  • koordinácia medzi všetkými ministerstvami, orgánmi štátnej správy a orgánmi miestnej samosprávy;
  • realizácia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím;
  • analýza súladu domácej legislatívy a praxe s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
  • navrhovanie legislatívnych zmien a posudzovanie legislatívnych návrhov z hľadiska súladu s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
  • spolupráca s domácimi a medzinárodnými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím;
  • koordinácia prípravy monitorovacích správ pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím;
  • medzinárodná spolupráca s OSN, EÚ, EK a inými medzinárodnými inštitúciami;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čoho sa týka peňažný príspevok na osobnú asistenciu?

  • Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.
  • Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností , ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Zoznam si viete otvoriť kliknutím sem.
  • Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto môže byť osobný asistent?

  • môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony;
  • môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu;
  • rodinný príslušník fyzickej osoby s ŤZP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností;
  • Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe písomnej zmluvy;o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a osobným asistentom, uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a agentúrou osobnej asistencie. Táto písomná zmluva obsahuje najmä druh činností, obdobie výkonu práce, práva a povinnosti, odmenu a spôsob vyplácania odmeny a dôvody odstúpenia od zmluvy.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto nemôže vykonávať osobnú asistenciu?

  • Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať ani rodič dieťaťa do dosiahnutia jeho plnoletosti (ak je osobou s ŤZP dieťa); osoba, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu; profesionálny rodič; súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Je osobný asistent dôchodkovo poistený?

  • Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu, ak spĺňa tieto požiadavky:
  • vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne;
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
  • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie; ak vykonáva osobnú asistenciu v rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu v uvedenom rozsahu, nemusí si podať prihlášku;
  • nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti);
  • nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek;
  • Ak je osobný asistent dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu a sporí si na dôchodok, príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaňho uhrádza štát. V prípade, že takáto osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo ako povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, platí poistné na sociálne poistenie rovnako ako iní zamestnanci, resp. SZČO, a štát za ňu neplatí ani poistné na dôchodkové poistenie ani príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Bližšie informácie o sociálnom poistení osobných asistentov poskytuje Sociálna poisťovňa.
  • Ak osobný asistent nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho príjem nepresahuje stanovenú hranicu, poistné na zdravotné poistenie zaňho platí štát. Bližšie informácie o zdravotnom poistení osobných asistentov poskytujú zdravotné poisťovne. Z odmeny za osobnú asistenciu si osobný asistent platí daň z príjmu fyzických osôb. Bližšie informácie o daňových povinnostiach osobného asistenta poskytujú daňové úrady.

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Môžem si vybrať osobného asistenta sám alebo mi je pridelený?

  • Osobného asistenta si vyberá fyzická osoba s ŤZP sama. Jedna fyzická osoba s ŤZP môže mať viacerých osobných asistentov.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto má nárok na osobného asistenta?

  • osoba s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu;
  • ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
  • Peňažný príspevok možno poskytnúť aj dieťaťu v profesionálnej náhradnej rodine; dieťaťu, pre ktoré sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na sprevádzanie do školy mimo tohto zariadenia; plnoletej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto nemá nárok na peňažný príspevok na asistenta?

  • rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov;
  • ak osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP;
  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Komu a kde napísať žiadosť o príspevok na osobnú asistenciu?

  • žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie;
  • Žiadosť je vhodné odkonzultovať na príslušnom úrade práce a je dostupná na stiahnutie tu.
  • Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je hodinová výška príspevku pre osobného asistenta?

  • Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 4,18 € .
  • Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.
  • Peňažný príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Vypláca sa mesačne pozadu a vypláca sa v hotovosti alebo prevodom na účet.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké povinnosti má osobný asistent voči ÚPSVaR?

  • predložiť jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ak má uzatvorenú zmluvu už v čase podania žiadosti tak zároveň so žiadosťou, v ostatných prípadoch do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uzatvorení zmluvy),
  • predložiť do 8 dní dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • oznámiť zánik právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie do 8 dní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • predložiť výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak bol osobe s ŤZP priznaný príspevok právoplatným rozhodnutím,
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po jej vyplatení, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku a výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie najmä poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie a umožniť výkon kontroly v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva (túto povinnosť má spoločne s osobným asistentom)
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy zanikne nárok na peňažný príspevok pre osobného asistenta?

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
  • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je fyzickou osobou s ŤZP alebo hodnota jej majetku je vyššia ako 39 833 €),
  • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok poskytoval - príspevok sa vyplatí osobnému asistentovi za činnosti vykonané a nevyúčtované do dňa smrti osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Peňažný príspevok na kúpu a úpravu pomôcky a výcvik psa: čo sa považuje za takúto pomôcku?

  • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
  • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,
  • osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,
  • pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto má nárok na príspevok na kúpu a úpravu pomôcky alebo výcvik psa?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
  • ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou: 
   1. druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík;
   2. druhého elektrického vozíka;
   3. druhého načúvacieho aparátu;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na koľko pomôcok má nárok osoba s ŤZP? Na čo všetko sa vzťahujú podmienky nároku?

  • Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ma nárok na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok;
  • Rovnako má nárok na kúpu a na úpravu pomôcky v prípade, ak si viaceré osoby s ŤZP kupujú a upravujú jednu spoločnú pomôcku;
  • Patrí sem tiež výcvik používania pomôcky (psa), ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku a potrebuje získať vedomosti, zručnosti a schopnosti na používanie tejto pomôcky alebo na overenie schopnosti používať pomôcku;
  • Osobitnou časťou je výcvik používania pomôcky (automobilu), ktorou je osobné motorové vozidlo, len ak je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu?

  • ak nie je schopná premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť;
  • ak nie je schopná nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla;
  • ak nie je schopná zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa, ťažkej poruchy sfinkterov alebo cystrickej fibrózy s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe čoho je možné poskytnúť príspevok na pomôcku?

  • dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky,
  • dokladu o cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
  • dokladu o cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.
  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy sa peňažný príspevok na kúpu pomôcky, jej úpravu alebo príspevok na výcvik neposkytuje?

  • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima;
  • na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku;
  • na výcvik používania pomôcky a úpravu pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako mám požiadať o peňažný príspevok na kúpu pomôcky, výcvik pomôcky (psa alebo automobilu) či úpravu pomôcky?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.  Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Pred podaním žiadosti je vhodné informovať sa.
  • Elektronická žiadosť o peňažný príspevok sa dá podať aj elektronicky.
  • Žiadosť je možné stiahnuť kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo ak pomôcka nefunguje, viem dostať peňažný príspevok znova?

  • Áno. Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak je nefunkčná a nemožno ju opraviť, je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky, prípadne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je maximálna výška príspevku na kúpu, upravu alebo výcvik pomôcky?

  • Výška peňažného príspevku je najviac 8 630, 42 €. Jednotlivé peňažné príspevky vždy majú svoj maximálny limit - pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.
  • Pri kúpe druhej pomôcky sú aj výšky peňažného príspevku nižšie. Napr. výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 €, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Akým spôsobom sa vyplácajú peňažné príspevky a ako dlho to trvá kým mi peniaze prídu?

  • Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo úpravu pomôcky sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky priznal na účet v banke.
  • Žiadosť je väčšinou vybavená do 30 dní od vydania všetkých potrebných dokladov (ako napr. predfaktúry). Celé vybavovanie od prvej žiadosti však trvá niekedy pár mesiacov (podľa druhu kompenzačnej pomôcky).
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Má nejaké povinnosti aj osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok? Aké to sú?

  • kúpiť si pomôcku, dať si upraviť pomôcku alebo absolvovať výcvik do troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak pomôcku nie je možné kúpiť, upraviť alebo nie je možné absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov na strane osoby, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje pomôcky alebo vykonáva výcvik používania pomôcky,
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku,
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok povinná ho vrátiť?

  • Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť peňažný príspevok, ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia (pri druhom elektronickom vozíku je táto lehota 10 rokov) predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu tejto pomôcky alebo pomôcka, na ktorej kúpu bol poskytnutý tento peňažný príspevok vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP; v takomto prípade má osoba s ŤZP možnosť vrátiť takúto pomôcku, ak je funkčná.
  • Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúži peňažný príspevok na opravu pomôcky?

  • opravu pomôcky;
  • opravu úpravy pomôcky;
  • opravu úpravy osobného motorového vozidla;
  • opravu zdvíhacieho zariadenia;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Je účel opravy pomôcky (v oblasti peňažného príspevku) aj presnejšie definovaný? O aké úkony sa jedná?

  • vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia;
  • vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP;
  • chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy nie je možné ponúknuť peňažný príspevok na opravu pomôcky?

  • Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade , ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Komu možno poskytnúť príspevok na opravu pomôcky?

  • osobe s ŤZP, ak si pomôcka, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu;
  • ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia; tento peňažný príspevok je možné poskytnúť na opravu druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok alebo ktoré získala osoba s ŤZP darom alebo kúpou;
  • ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50 % ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe čoho možno poskytnúť príspevok na opravu pomôcky?

  • dokladu o cene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla;
  • zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy sa osobe s ŤZP neposkytne peňažný príspevok na opravu pomôcky?

  • ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima;
  • na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako sa podáva žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opravu pomôcky?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je dostupná klikním sem.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako prebieha konanie o priznanie peňažného príspevku na opravu pomôcky?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako sa určí výška peňažného príspevku na opravu pomôcky?

  • Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako sa vypláca peňažný príspevok na opravu pomôcky?

  • Nárok na peňažný príspevok na opravu pomôcky a jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok na opravu pomôcky sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na jej účet v banke.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké povinnosti má človek, ktorý získal peňažný príspevok na opravu pomôcky?

  • dať si opraviť pomôcku do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku, ak ju nemožno opraviť z dôvodov na strane osoby, ktorá vyrába, opravuje alebo upravuje pomôcky alebo vyrába alebo upravuje osobné motorové vozidlá;
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku;
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výsku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia: Čo je to zdvíhacie zaradenie?

  • Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.
  • Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto a kedy má nárok na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;
  • ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia;
  • ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie);
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku;
  • Príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení alebo ak si viacero osôb s ŤZP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe čoho je možné poskytnúť príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladov o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladov o kúpe zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotovených osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy sa peňažný príspevok na kompenzáciu neposkytne?

  • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima;
  • ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Môžem z príspevku od ÚPSVaR pri kúpe zdvíhacieho zariadenia uhradiť aj stavebnú prácu či inštaláciu?

  • Áno. Patrí sem kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácia a stavebná úprava, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.
  • Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kde sa podáva žiadosť na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisomoprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť na kúpu zdvíhacieho zariadenia si môžte otvoriť a stiahnuť kliknutím sem.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vieme si o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia požiadať aj viackrát?

  • Áno, ale ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, len ak zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel. Zdvíhacie zariadenie neplní svoj účel, ak je nefunkčné a nemožno ho opraviť, prípadne je nefunkčné a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny zariadenia, na ktoré bol poskytnutý príspevok alebo vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako prebieha konanie na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je maximálna výška príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kam a ako sa mi vyplatia peniaze, keď žiadam o kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • V prvom rade nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP na jej účet v banke.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti osoby, ktorá získala peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • kúpiť si zdvíhacie zariadenie do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak zdvíhacie zariadenie nie je možné kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo inštalujú a robia stavebné úpravy potrebné na ich prevádzku;
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť zdvíhacie zariadenie v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia, z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku;
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je osoba s ŤZP povinná vrátiť príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia?

  • ak predá alebo daruje zdvíhacie zariadenie;
  • ak zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť;
  • ak je povinná vrátiť zdvíhacie zariadenie subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu zdvíhacieho zariadenia (t.j, nebude ho využívať osoba s ŤZP);
  • ak funkčné zdvíhacie zariadenie nekompenzuje sociálne dôsledky jej ŤZP; v takomto prípade môže fyzická osoba s ŤZP vrátiť funkčné zdvíhacie zariadenie;
  • Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúži peňažný príspevok na kúpu automobilu (osobného motorového vozidla)?

  • Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.
  • Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy sa poskytne peňažný príspevok na kúpu automobilu?

  • ak jee osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom;
  • ak je osoba s ŤZP je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná;
  • ak je osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach;
  • ak osoba s ŤZP navštevuje školu alebo preukáže, že bude navštevovať školu;
  • ak osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školy alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
  • ak osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania;
  • ak sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia;
  • ak fyzická osoba s ŤZP navštevuje školu najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte;
  • ak si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy posudok určí, že osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu?

  • ak osoba s ŤZP nie je schopná z dôovodu ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla;
  • ak osoba s ŤZP nie je schopná z dôovodu duševnej poruchy s často opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb;
  • ak osoba s ŤZP nie je schopná z dôovodu ťažkej poruchy zvieračov (t.j. udržať moč alebo stolicu) prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe čoho je možné poskytnúť peňažný príspevok na kúpu automobilu, ak mám naňho nárok? Aké parametre musí spĺňať automobil?

  • Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel. Patrí sem aj "Zmluva o predaj/kúpu automobilu" medzi fyzickými osobami.
  • Auto však musí spĺňať niekoľko parametrov: nesmie byť podľa technického preukazu staršie ako päť rokov, nesmie sa zakúpiť predo dňom vypracovania komplexného posudku a príjem osoby s ŤZP nemôže prevyšovať päťnásobok sumy životného minima.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako sa podáva žiadosť na kúpu osobného motorového vozidla?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je možné stiahnuť kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Môžem dostať opakovane príspevok na kúpu osobného motorového vozidla? Za akých podmienok?

  • Áno. Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a osoba s ŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, je vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo sa osoba s ŤZP zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o jeho vyradenie z evidencie.
  • Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako prebieha konanie o priznanie peňažného príspevku na kúpu automobilu? Ako dlho to trvá?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je maximálna výška príspevku na kúpu osobného automobilu?

  • Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.
  • Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 8 298, 48 €, ak je osoba s ŤZP podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka, a zároveň má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.
  • Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu. To platí aj v prípade, keď si viac ŤZP oôsob kupuje jeden automobil.

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kam a ako sa mi vyplatia peniaze, keď žiadam o príspevok na kúpu osobného motorového vozidla?

  • Nárok na peňažný príspevok a jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, na jej účet v banke.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti ŤZP osoby (alebo v prípade detí ich rodinných zástupcov) pri peňažnom príspevku na kúpu osobného automobilu?

  • kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, ak osobné motorové vozidlo nie je možné kúpiť z dôvodov na strane výrobcu, predajcu alebo distribútora;
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane výrobcu, dovozcu alebo predajcu osobných motorových vozidiel;
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla povinná vrátiť tento príspevok?

  • ak pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo je povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla;
  • ak sa osobné motorové vozidlo nevyužíva na jej individuálnu prepravu;
  • ak sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba alebo bude navštevovať školu a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku sa tak nestalo;
  • Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo je určený peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla?

  • Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla. Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Komu a kedy sa poskytne peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom;
  • ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla;
  • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
  • Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich.
  • Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť?

  • ak je vozidlo podľa technického preukazu staršie ako päť rokov;
  • ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima;
  • ak sa úpravy osobného motorového vozidla vykonali predo dňom vypracovania posudku;
  • ak sa príspevok žiada na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako sa podáva žiadosť na úpravu osobného motorového vozidla a čo musí obsahovať?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu si môžete otvoriť a stiahnuť kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Môžem dostať peňažný príspevok na úpravu automobilu aj viackrát?

  • Áno. Ďalší peňažný príspevok je však možné poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel.
  • Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako prebieha konanie o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla? Ako dlho to trvá?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je maximálna výška príspevku na úpravu osobného motorového vozidla?

  • Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.
  • Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €.
  • Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kam a ako sa mi vyplatia peniaze, keď žiadam o príspevok na úpravu osobného motorového vozidla?

  • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP na jej účet v banke
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti ŤZP osoby (alebo v prípade detí ich rodinných zástupcov) pri peňažnom príspevku na úpravu osobného motorového vozidla?

  • dať si upraviť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak ho nie je možné upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel;
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel;
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Za akých podmienok musí osoba s ŤZP vrátiť príspevok na úpravu osobného motorového vozidla?

  • Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo, prípadne sa upravené osobné motorové vozidlo, nevyužíva na jej individuálnu prepravu.
  • Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúžia peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • na úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu;
  • na odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP;
  • na úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo sa považuje za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže v rámci žiadosti o peňažný príspevok od ÚPSVaR?

  • zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži;
  • úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže;
  • úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome;
  • Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo sa nepovažuje za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže v rámci žiadosti o peňažný príspevok od ÚPSVaR?

  • vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod;
  • úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto a kedy môže požiadať o peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže;
  • ak má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
  • Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe čoho môžu osoby s ŤZP získať peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav alebo osobou, ktorá vykonávanie úprav zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (osoba s predmetom podnikania "Uskutočňovanie stavieb a ich zmien").
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy ÚPSVaR neposkytne peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
  • na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto môže žiadať o príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. 
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. V tom prípade je však potrebné mať elektronický občiansky preukaz a jeho čítačku - dá sa získať na polícii v mieste vášho trvalého bydliska.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu otvoríte a stiahnete kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Môžem o príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže žiadať viackrát?

  • Áno. Ďalší peňažný príspevok je však možné poskytnúť až po vyúčtovaní predchádzajúceho peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako prebieha konanie o priznanie peňažného príspevku na úpravu bytu, domu alebo garáže a ako dlho trvá?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je maximálna výška peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť 6 638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu alebo 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.
  • Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.
  • Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako ÚRSVaR vyplatí ZŤP osobe príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP na jej účet v banke
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti osoby s ŤZP (alebo jej zákonných zástupcov), ktorej sa poskytuje príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže do šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do deviatich mesiacov, ak úpravu nie je možné vykonať z dôvodov na strane osoby, ktorá vykonáva úpravy;
  • vykonať vyúčtovanie peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy;
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doklad o cene úpravy („predfaktúra“);
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť byt, rodinný dom alebo garáž v lehote šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav;
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Za akých podmienok musí osoba s ŤZP vrátiť príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

  • ak sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách;
  • ak sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku;
  • ak sazmení trvalý pobyt alebo nevyužíva byt, rodinný dom alebo garáž, na úpravu ktorých jej bol poskytnutý peňažný príspevok pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevku;
  • Ak osoba s ŤZP zomrie pred začatím stavebných prác, uplatňuje sa pohľadávka v konaní o dedičstve v plnej výške poskytnutého peňažného príspevku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je byt, rodinný dom alebo garáž predmetom konania o dedičstve.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo je určený peňažný príspevok na prepravu?

  • Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy a kto má nárok na peňažný príspevok na prepravu?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom;
  • ak osoba s ŤZP na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
  • ak sa má preprava osoby s ŤZP vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu?

  • ak nie je schopná z dôvodu ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo duševnej poruchy s často opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo
   ťažkej poruchy zvieračov (problém s neudržaním moču alebo stolice) prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Môže osoba s ŤZP získať príspevok aj keď podniká alebo pracuje?

  • Áno. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy nie je možné poskytnúť príspevok na prepravu?

  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla;
  • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla;
  • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako a kde sa podáva žiadosť o priznanie peňažného príspevku na prepravu?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je dostupná na otvorenie a stiahnutie kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čo potrebujeme k úspešnému získaniu príspevku na prepravu a ako dlho jeho vybavenie trvá?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je výška príspevku na prepravu a ako sa o nej rozhoduje?

  • Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 109,61 €.
  • Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Akým spôsobom sa vypláca príspevok na prepravu a ako často?

  • Nárok na peňažný príspevok vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Vypláca sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Pposkytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca a vypláca sa mesačne pozadu.
  • Príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok na prepravu najneskôr do 20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch na prepravu, ktorý je osoba s ŤZP povinná predložiť za každý kalendárny mesiac, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
  • Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP na jej účet v banke.

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti osoby s ŤZP (alebo jej zákonných zástupcov), ktorej sa poskytuje príspevok na prepravu?

  • predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; tento doklad obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonanie prepravy a cenu za vykonanú prepravu;
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy zaniká osobe s ŤZP nárok na peňažný príspevok na prepravu?

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel;
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €);
  • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na prepravu poskytoval;
  • Ak sa peňažný príspevok na prepravu priznal pred smrťou fyzickej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov poskytuje ÚPSVaR?

  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie;
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia;
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla;
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúži peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
  • Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu .
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy ÚPSVaR poskytne peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy a komu ÚPSVaR nemôže poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní);
  • ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako môžem podať žiadosť o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je možné otvoriť a stiahnuť kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Čím sa začína konanie o priznanie príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je mesačná výška príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 39,88 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine;
  • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 19,94 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine;
  • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 11,97 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine;
  • Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako vzniká nárok na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie a akým spôsobom sa vypláca?

  • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok sa prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Vypláca sa mesačne pozadu.
  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP na jej účet.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti osoby s ŤZP (alebo jej zákonných zástupcov), ktorej sa poskytuje príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy zaniká osobe s ŤZP nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie?

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel;
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok, (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu
  • už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €);
  • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval;
  • Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúži peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

  • Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č. 6. zákona .

   Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby , ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7 zákona.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Komu sa poskytne peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • poskytne sa vtedy, ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako môže osoba s ŤZP požiadať o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu môžete otvoriť a stiahnuť kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako prebieha konanie o príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je výška príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 19,94 €.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kde a v akej lehote sa vypláca príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok sa prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca a vypláca sa mesačne pozadu.
  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP na jej účet v banke.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti osoby s ŤZP (alebo jej zákonných zástupcov), ktorej sa poskytuje príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy zaniká osobe s ŤZP nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia?

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel;
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok, (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu
  • už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €);
  • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval;
  • Ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúži peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
  • Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktorým sa prepravuje osoba s ŤZP.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy ma osoba s ŤZP nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla;
  • ak osoba s ŤZP je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je osoba s ŤZP je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva ho na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity;
  • ak je zaradená do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu alebo ak sa jej poskytuje onkologická liečba (pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba).
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy nie je možné poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • ak osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
  • ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako a kde sa podáva žiadosť o priznanie príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Je vhodné, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je možné otvoriť si a stiahnuť kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako začína podanie o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a ako dlho trvá?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie  je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je mesačná výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 35,88 €.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Akým spôsobom a kedy sa vypláca príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok sa prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, poskytuje sa za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Vypláca sa mesačne pozadu.
  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZPna jej účet v banke.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby v rámci príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • osoba s ŤZP musí preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy zaniká nárok na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla?

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel;
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €);
  • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval - ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúži peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
  • Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť .
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy sa poskytne peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom;
  • ak osoba s ŤZP je zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes);
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy nie je možné poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • ak osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní);
  • ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako a kde sa požiada o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je možné otvoriť alebo stiahnuť kliknutím sem.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako začína podanie o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom a ako dlho trvá?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je výška príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 47,85 €.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Akým spôsobom a kedy sa vypláca príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok sa prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca a vypláca sa mesačne pozadu.
  • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP na jej účet v banke.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne veterinárnu prehliadku;
  • predložiť doklad o veterinárnej prehliadke príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vždy do konca decembra kalendárneho roka;
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy zaniká nárok na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom?

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel;
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €);
  • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval - ak sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal pred smrťou osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na čo slúži príspevok na opatrovanie?

  • Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.
  • Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto je oprávnenou osobou pri peňažnom príspevku na opatrovanie?

  • Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP.

 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je osoba s ŤZP odkázaná na opatrovanie?

  • Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy a komu sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie?

  • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP;
  • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou;
  • opatrovateľský príspevok sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kto je spôsobilý na vykonávanie opatrovateľskej služby v rámci peňažného príspevku na opatrovanie?

  • opatrovateľ musí byť plnoletá osoba;
  • musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
  • osoba musí byť fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie;
  • osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy má opatrovateľ v rámci opatrovateľského príspevku od ÚPSVaR nárok na dôchodkové poistenie?

  • ak nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti);
  • ak jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek;
  • Bližšie informácie o sociálnom poistení osôb vykonávajúcich opatrovanie poskytuje Sociálna poisťovňa.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Za akých podmienok sa poskytne peňažný príspevok na opatrovanie?

  • ak opatrovanie vykonáva oprávnená osoba;
  • ak sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie;
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy sa peňažný príspevok na opatrovanie neposkytuje?

  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu;
  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne;
  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje týždenná pobytová sociálna služba;
  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania);
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako a kde sa podáva žiadosť o príspevok na opatrovanie?

  • Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
  • Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia si otvoríte alebo stiahnete kliknutím na tento link.
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia si otvoríte alebo stiahnete kliknutím na tento link.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ako prebieha konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie?

  • Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
  • Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Akým spôsobom a kedy sa vypláca príspevok na opatrovanie?

  • Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
  • Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.
  • Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby na jej účet v banke.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je mesačná výška opatrovateľského príspevku?

  • Základná výška peňažného príspevku je mesačne 476,74 €  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP alebo 634,06 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
  • Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
  • Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok sumy životného minima. Ak je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia vtedy, keď príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima. Ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
  • Ak  opatrovanie vykonáva dôchodca a poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok (z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % - tzv. „plný“ invalidný dôchodok) alebo výsluhový, prípadne invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne 238,37 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP a 317,03 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
  • Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 307,52 €. Suma sa môže znížiť, ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Vtedy sa príspevok zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aká je situácia s opatrovateľským príspevkom, ak osoba s ŤZP zomrie?

  • Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.
  • Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval (teda sa ešte nezačal vyplácať - neubehlo ani jedno obdobie), splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby poberajúcej opatrovateľský príspevok?

  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu;
  • písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia;
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy zaniká nárok na opatrovateľský príspevok?

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel;
  • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP;
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €);
  • dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie;
  • Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.
 • Zdroj: Miro Béreš - spracované z webstránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Po zaregistrovaní sa môžete zo svojho profilu zadať otázku pre náš tím špecialistov.

Chcem sa registrovať

Viac o odborníkoch v sekcii O NÁS

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori