1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

19.04.2023

Správy

Už sú známe organizácie, ktoré v rámci programu Opora podporí Nadácia SPP


Nadácia SPP aj tento rok podporí v rámci svojho tradičného grantového programu „Opora“ organizácie, ktoré sa starajú o ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Každý víťazný projekt bude podporený maximálne do výšky tisícpäťsto eur. Celkovo bude v rámci programu prerozdelených až 60 tisíc eur.

Do programu sa mohli zapojiť všetky organizácie so svojimi projektmi, avšak šancu na podporu mali najmä projekty podporujúce jednoduchšie začlenenie sa znevýhodnených do spoločnosti a zvyšujúce kvalitu ich života. Celkovo bolo prijatých 167 žiadostí z čoho bude podporených celkovo 80 projektov.

Išlo už o 12. ročník grantového programu Opora, v rámci ktorého bolo doposiaľ poskytnutých na podporu organizácií 990 tisíc eur. 

Tieto organizácie získali finančnú podporu pre svoj projekt:

Nádej - Víziou a cieľom projektu je pomoc pre pána Alojza, ktorý získa a znovu nadobudne zručnosti a schopnosti a s potrebnou mierou odbornej podpory bude viesť čo najplnohodnotnejší život. V rámci realizácie projektu bude vytvorený bezpečný pracovný kútik (miesto) pre prácu Alojza so šijacím strojom a textíliou. Postupnými krokmi bude učený zvládať techniku práce so šijacím strojom, čím sa prispeje k nadobudnutiu jeho nových zručností, zmysluplnej aktivizácie a rozvoja pracovných návykov. V neposlednom rade to pomôže k naplneniu Alojzovho osobného cieľa, čo v jeho prípade predstavuje výrobu šitých dekorácií, úžitkových predmetov a vlastného oblečenia. Finančné prostriedky budú použité na nákup krajčírskych pomôcok.

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov - Cieľom projektu je rozvoj hudobných zručností pani Melánii hrou na keyboard, ktorý je pre ňu vhodný. Pani Melánia v mladosti absolvovala hru na klavír ešte v Ľudovej škole umenia. Pravidelnými muzikoterapeutickým vedením a denným nácvikom je vízia zlepšiť jej kvalitu života, poskytnúť nové životné perspektívy, sebarealizáciu a tvorivosť. Pani Melánia so svojimi skladbami vystúpi na troch plánovaných spoločenských akciách ZSS. Klientke pravidelná hra na nástroji prináša radosť, uvoľnenie, eliminuje jej neurotické nutkavé prejavy v správaní. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie klávesnice s príslušenstvom, ktorá posúži hlavne ako relaxačné a komunikačné médium.

Arcidiecézna charita Košice - Projekt je určený pre pani Evu, ktorá je prijímateľkou sociálnej služby v Charitnom dome sv. Alžbety. Hlavným cieľom klientky p. Evy je zdokonaľovať sa v šití na šijacom stroji. Cieľom projektu je, aby sa pani Eva naučila šiť vlastné odevy, čím by vzrástol pocit užitočnosti klientky a zároveň by si tým zlepšila finančnú situáciu. Z finančnej podpory by sa zakúpil šijací stroj a látky, ktoré by využívala na šitie vlastných odevov, ale aj dekoratívnych predmetov. Pani Eva sa často zapája do aktivít zariadenia. Jej tvorivá ručná práca a výrobky, ktoré šila na šijacom stroji sa stretli s pozitívnym ohlasom. Zároveň motivuje iné klientky k rozvíjaniu svojich schopností a zručností.

Archa, n.o. - Cieľom projektu je pomôcť, sprevádzať, vhodne motivovať, rozvíjať zručností prispôsobené osobným preferenciám klienta, jeho veku, jeho zdravotnému stavu, individuálnym schopnostiam. Klient chce zmeniť svoje správanie, eliminovať, resp. zmierniť svoju agresivitu namierenú voči sebe, ľuďom, majetku. Bude sa učiť prať, žehliť, variť a piecť jednoduché jedlá, umývať a utierať riady, sadiť a starať sa o kvety a bylinky, prestierať esteticky stoly. Finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok, potrieb, materiálu a prostriedkov na jednotlivé aktivity. Zohľadnené bude primerané riziko pri práci. Dôležitá bude motivácia, názorná ukážka, povzbudenie, pochvala. Klientovi vytvoríme možnosti zmeniť svoje správanie a dáme mu šancu splniť si svoje priania.

Atrium Svidník, n.o. - Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na nákup elektrického rehabilitačného bicykla na ruky a nohy dual, v súvislosti s naplnením cieľa individuálneho plánu pána Róberta. Pán Róbert si praje chodiť na vychádzky, zúčastňovať sa kultúrno-spoločenských aktivít, chce naďalej navštevovať svoje deti a získať lepšiu mobilitu a samostatnosť pri chôdzi. Pravidelným cvičním môže posilňovať kostrové svalstvo a spomaliť prehlbovanie ochorenia a udržania maximálnej možnej miery sebestačnosti. Podporou intelektových schopností sa posilní celková vitalita a schopnosť pána Róberta reagovať na zmeny v okolí, či vo svojom živote. Finančné prostriedky budú použité na nákup elektrického rehabilitačného bicykla.

Bellus Labor o. z. registrovaný sociálny podnik - Cieľom projektu je dať Alex možnosť rozvíjať svoj potenciál. Je to 25 ročná mladá žena, ktorá bola dlho sociálne izolovaná a jej najväčšou túžbou je chodiť do práce, mať priateľov, naučiť sa komunikovať a byť užitočná. Chce sa zamestnať na trvalý pracovný pomer, aby sa aspoň čiastočne finančne a osobnostne stala nezávislou. Rada pracuje s voňavými a tvárnymi materiálmi - darčekové predmety z mydlovej hmoty a chce sa naučiť vyrábať sviečky. Finančné prostriedky z projektu budú použité na nákup materiálu a vybavenia na výrobu sviečok, ako aj na kurz výroby sviečok. Alex by tak mohla priniesť do práce jedinečné zručnosti, ktoré by prispeli k jej vyššiemu sebavedomiu a svoje znalosti by mohla odovzdať ostatným budúcim kolegom.

Bodkacik- združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR - Cielom je pomôct Saške začleniť sa do života, zlepšiť jej komunikačné schopnosti, hlavne zrozumitelnosť reči a zrakový handicap, aby mohla napredovať v škole a vedela písať a čítať, začleniť ju do kolektivných činností a hlavne odbúrať psychický -ročné dievčatko s komunikačnými problémami - nezrozumiteľnosť reči a zrakovým handicapom. Cieľom je zlepšenie a úplná úprava reči, zlepšenie kognitívnych schopností. Projekt Saške pomôže začleniť sa do bežných spoločenských aktivít, čo jej výrazne pomôže v osobnom rozvoji. Finančná podpora bude určená na zakúpenie špeciálneho individuálne vypracovaného programu, aj s vysokofrekvenčným zariadnením, ktorý bude slúžiť na edukáciu Sašky na dobu 6 mesiacov.

Centrum MEMORY n.o. - Cieľom projektu je pomôcť pani Magdalénke nájsť činnosť, ktorou sa bude cítiť užitočná pre spoločnosť. Svoje zdravotné problémy vníma ako veľký handicap a je nešťastná, že nevie nič urobiť sama a potrebuje pomoc okolia. Vďaka mlynčeku na pletenie sama upletie výrobok, ktorý jej vráti pocit užitočnosti pre rodinu. Zároveň pri tejto činnosti bude rozvíjať ešte zachované zručnosti a trénovať jemnú motoriku a kognitívne funkcie, keďže sama bude vyberať farby a vzory. Finančná podpora bude použitá na kúpu pletacieho mlynčeka, pomocou ktorého môže vyrobiť rôzne oblečenie, takže bude mať posilnený pocit svojej samostatnosti, vďaka možnosti rozhodovať o tom, aký druh výrobku upletie. Svojim výrobkom bude môcť potešiť aj ostatných klientov a personál, keďže nie vždy dokáže správne verbalizovať svoje pocity.

Centrum sociálnych služieb Clementia - Cieľom projektu je pomoc pre pána Petra, ktorý chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a docieliť aspoň čiastočnú hybnosť ľavej strany tela a byť menej odkázaný na pomoc iných. V spolupráci s canisterapeutom bude realizovaná terapia v priestoroch interiéru a v letnom počasí v exteriéri Centra sociálnych služieb. Finančné prostriedky budú použité na výdaje spojené s dopravou canisterapeuta a samotnú terapiu.Peter sa veľmi teší každej novej príležitosti, ktorá pozitívne ovplyvní jeho zdravie a život v zariadení.

Centrum sociálnych služieb EDEN - Cieľom projektu je podporiť Mareka v napĺňaní jeho snov a túžob. Práca s drevom k nemu neodmysliteľne patrí a väčšinu svojho času trávi v drevárskej dielni. Napriek svojim zdravotným problémom a sociálnej situácií sa chce neustále zlepšovať a zvyšovať kvalitu svojich výrobkov. Svoju kreativitu a fantáziu naplno ukáže pri práci s laserovou gravírovačkou, ktorá povýši nielen jeho diela, ale aj sebahodnotu na vyšší level. Marek túži byť čo naviac samostatný a zároveň chce robiť svojou prácou radosť ľuďom naokolo. Finančná podpora bude použitá na kúpu laserovej gravírovačky, ktorá výrazne zlepší Marekovu celkovú kvalitu života.

Centrum sociálnych služieb Fantázia - V Centre sociálnych služieb Fantázia je realizovaná pravidelná aktivita varenia a pečenia, ktora je u klientov veľmi obľúbená a nadšená je z nej aj Nikolka. Varenie a pečenie je je vášňou, neustále prichádza s novými nápadmi a receptami a verí, že sa tejto oblasti bude venovať aj profesionálne. Z poskytnutej finančnej podpory budú zakúpené kuchynské spotrebiče, ktoré v zariadení chýbajú a splnia tak Nikolin sen. V rámci individuálneho plánu rozvoja bude Nikola na krúžku varenia rozvíjať, budovať a upevňovať svoje zručnosti a schopnosti. Bude sa podieľať na organizovaní aktivít, čo povedie k jej väčšej samostatnosti a k sociálnym zručnostiam, k tímovej práci, k naučeniu dodržiavania pravidiel.

Centrum sociálnych služieb Horelica - Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života pani Zuzky. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie terapeutických pomôcok, ktorými bude rozvíjané zmyslové vnímanie, poznávacie a rečové schopnosti. Počas zmysluplného trávenia rôznorodého voľného času si bude môcť p. Zuzka zahrať a zapojiť do svojich hier a aktivít kamarátov. Pani Zuzka dosiahne spokojnosť a radosť tým, že bude môcť mať vo svojej izbičke zvieratko.

Centrum sociálnych služieb Javorinská - Cieľom projektu je, aby prijímateľka Andrea získala viacej nezávislosti, samostatnosti, zlepšila sa jej kvalita života, motivácia a hlavne, aby mala z toho všetkého radosť. Keďže Andrea je nevidiaca, tak by ocenila viacej podnetov, aby mohla byť v živote viac aktívna. Čiastkovými cieľmi sú, aby sa prijímateľka naučila používať indikátor hladiny tekutiny v nádobe; naučiť sa chodiť a orientovať s palicou pre nevidiacich; naučiť sa obsluhovať mobilný telefón pre nevidiacich, ktorý by jej zrejme dosť uľahčil život a mohla by pomocou neho i rozvíjať sociálne kontakty. Posledným čiastkovým cieľom je zúčastnenie sa Andrei na canisterapii počas 4 mesiacov. Zviera dokáže úžasne vplývať na človeka, hlavne na takého, ktorý nevidí. Finančné prostriedky budú použité na canisterapiu, mobilný telefón pre nevidiacich, indikátor hladiny tekutiny a palicu pre nevidiacich.

Centrum sociálnych služieb Kamence - Finančná podpora bude určená pre pána Jána K. klienta CSS Kamence na zabezpečenie šijaceho stroja, naparovacej žehličky a žehliacej dosky, aby mohol realizovať aktivity, ktoré budú smerovať k jeho aktivizácii a budú zlepšovať jeho zručnosti a schopnosti. Zmysluplným trávením voľného času sa zvýši kvalita jeho života a podporením jeho zručnosti pri práci so šijacím strojom dochádza k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi v jeho okolí pri rôznych záujmových aktivitách. Výrobky, ktoré by pán Ján vyhotovil pomocou šijacieho stroja by prezentovali jeho tvorbu na rôznych výstavách ako aj pri dekorovaní spoločných priestoroch zariadenia. Pri vytváraní, šití dekorácii z látok sa cíti užitočný.

Centrum sociálnych služieb ORAVA - Cieľom projektu je predovšetkým spokojnosť a psychická pohoda Mikuláša R. Jeho víziou je pracovná činnosť v podmienkach zariadenia Centra sociálnych služieb ORAVA. Mikuláš R. prostredníctvom manuálnej práce v dielni býva pokojný a uvoľnený. Má pocit prostredia pripomínajúce domáce prostredie. Svojou činnosťou by sa zároveň podieľal aj pracovných činnostiach v prospech zariadenia, čím by mal pocit užitočnosti a sebarealizácie. Podporný tím bude Mikuláša sprevádzať aby sa jeho vízia stala skutočnosťou. Finančná podpora bude určená na výbavu pracovnej dielne pracovným náradím a pracovným stolom.

Centrum sociálnych služieb Slniečko - Finančná podpora bude použitá na obstaranie bežeckého pásu pre Dominiku, v súvislosti s naplnením jej osobného cieľa spočívajúceho v regulácii hmotnosti. Dominika je mladá žena s Downovým syndrómom, ktorá je celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb. Víziou klientky je prežiť svoj život šťastne, v obklopení ľudí a vecí, ktoré má rada. Jej najväčšou záľubou je móda, turistika a maľovanie. Nepriaznivé Covidové obdobie súvisiace s rôznymi opatreniami a jej zdravotný stav si u nej vybrali daň v podobe začínajúcej nadváhy. S hlavným cieľom je úzko prepojený aj čiastkový cieľ v podobe zlepšenia fyzickej kondície, zdravotného a psychického stavu.

Centrum sociálnych služieb Zákamenné - Cieľom projektu je podporiť nevidiaceho 56 ročného Antona Ď, ktorý sa ocitol z dôvodu nepriaznivej životnej udalosti v zariadení DSS, kde bol umiestnený z prirodzeného rodinného prostredia. Postupné zvládnutie každej činnosti s jednotlivými pomôckami ako je orientácia v zatvorenom aj otvorenom priestore, zvládnutie písania a čítania v Braillovom písme, samostatnosť v kontaktovaní sa s biologickou rodinou prostrednícvom mobilného telefónu, orientácia v čase a dátume pomocou hovoriaceho budíka môže mať pre Antona a jeho kvalitný život veľký význam. Hlavný cieľ projektu je, aby sa Anton Ď. adaptoval na nové zariadenie, bol gramotný a dosiahol samostatnosť v čo najplnšej miere. Získané finančné prostriedky budú použité na zakúpenie kompenzačných pomôcok, ktoré mu pomôžu v ďalšom osobnom rozvoji.

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. - Cieľom projektu je podporiť Evku, aby bola čo najlepšie pripravená na vstup do prvého ročníka základnej školy. Evka je skoro 5 ročné dievča, ktoré žije v rodine s napätými vzťahmi, preto veľa času trávi u starej mamy. Od malička zaostáva, najmä v oblasti komunikácie. Evka pravidelne navštevuje logopédiu a spolu so svojou mamou a starou mamou intenzívne cvičí a zlepšuje sa. V spolupráci s logopédom, mamou a starou mamou by práca so získanými pomôckami bola kolnkrétne zacielená a pravidelne, 2x mesačne konzultovaná. Vďaka finančným prostriedkom na kúpu vzdelávacích pomôcok sa bude Evka rozvíjať, a tým sa priblíži vo vývine svojim rovesníkom.

CLAUDIANUM n.o. - Cieľom podpory je zlepšenie komunikačných zručností klienta, formou realizácie a starostlivosti o záhradku v zariadení s podporou tímu, ktorý pozostáva z odborného personálu a dobrovoľníkov zariadenia. Pán Rastislav bude mať pridelenú zodpovednosť, čo posilní jeho osobnostnú integritu a samostatnosť. Od jari do jesene bude pravidelnou starostlivosťou a vopred plánovanými krokmi zodpovedať za záhradku. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie záhradných pracovných pomôcok, sadeničiek a kríčkov na výsadbu. Záhrada je úžasný prostriedok na sebarozvoj, podporu svojich zručností a získanie nových. Jej bezpečný a láskavý priestor búra sociálnu izoláciu a poskytuje veľké množstvo možností na posilnenie medziľudských vzťahov.

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia - Cieľom projektu je zvýšiť príjem človeka, ktorý bol dlhodobo na ulici, teraz v bývaní, aby si mohol udržať nájomné bývanie. Klient bude zbierať PET fľaše počas pracovných dní v 10 zapojených školách v Bratislave (Karlová Ves a Dúbravka). Fľaše po vyzbieraní vráti do obchodu na recykláciu, odfotí si doklad a a získané finančné prostriedky využije na pokrytie svojich bežných výdavkov. Organizácia Depaul z finančných prostriedkov od Nadácie SPP pokryje vstupné náklady na nákup prostriedkov pre klienta. Zámerom projektu je aktivácia klienta prostredníctvom činnosti, ktorá je navyše užitočná aj pre okolie a zároveň ma presah aj na deti a mládež, pretože ich motivuje k pomoci konkrétnemu človeku ale aj planéte.

Diakonický domov Elim, n.o. - Cieľom projektu je podporiť zdravie a duševnú pohodu pani Štefánie a pomôcť jej v zachovávaní samostatnosti, nezávislosti aj v seniorskom veku. Pestovanie rastlín vo vyvýšených záhonoch, posedenie a odpočinok s inými klientmi na lavičkách a relax s tým spojený umožní klientke, ktorá má obmedzenú pohyblivosť znova nadobudnúť pocit vlastnej dôstojnosti a zlepší jej kvalitu života. Projekt výrazne prispeje k sebarealizácii klientky a umožní jej v čo najväčšej miere rozhodovať o svojom živote. Finančná podpora bude použitá na nákup všetkých potrebných komponentov pre túto relaxačno-aktívnu zónu.

Domov dôchodcov - Cieľom projektu je poskytnutie čo najväčšieho priestoru pre samostatnejší a nezávislejší život 65 ročnej klientke Domova dôchodcov v Chynoranoch, pani Aničke, ktorá každodenne bojuje s následkami mozgovej príhody. Pomocou finančnej podpory bude zakúpený elektrický rehabilitačný bicykel Dual Premium a kreslo Gavota, vďaka ktorému pani Anička bude mať šancu znovu ovládať aspoň čiastočne svoj vlastný život, robiť samostatnejšie rozhodnutia, naďalej pracovať na zvýšení svojej sebestačnosti a mobilite a to aj napriek každodenným komplikáciám vyplývajúcich z jej zdrav. stavu. Táto skutočnosť jej umožní aj aktívnejšie prežívanie spoločenského života.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - Cieľom projektu je podporiť 6 ročného chlapca Waliho, ktorý má autizmus. Vyše roka už navštevuje aj s bartom DSS Symbia vo Zvolene, sú klientmi špecializovaného zariadenia RCA (Regionálne centrum autizmu). Projekt je zameraný na rozvoj Waliho pohybových schopností. U niektorých detí s autizmom ako aj u Waliho je problémom tzv. špičkovanie. To znamená, že pohybové schopnosti sú výrazne obmedzené. Práca s ním si vyžaduje špeciálny prístup s veľkou dávkou trpezlivosti, odhodlania a správnej motivácie. Toto mu vedia odborníci z RCA poskytnúť. Finančné prostriedky budú určené na dokúpenie cvičebných pomôcok pre Waliho. Tento projekt nie je však len o cvičení. Rozvojom pohybovej stránky u dieťaťa ide ruka v ruke aj rozvoj reči. Je tu nádej skvalitniť Waliho život vo viacerých rovinách a priblížiť ho k životu zdravého chlapca.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON - Cieľom projektu je aktivizácia jemnej a hrubej motoriky p. Norberta, s prihliadnutím na uvoľnenie potlačenej energie a stresu a taktiež uvedomiť si zodpovednosť za zverenú záhradku. V spolupráci so zamestnancami DD a DSS HRON sa bude starať pravidelne a dlhodobo o zverené rastliny a mať potešenie z pestovateľských výsledkov. Finančné prostriedky budú využité výhradne na nákup materiálu a vybavenia na údržbu jedlej letnej bylinkovej záhradky. p. Norbert je v súčasnej dobe aktívny pri prácach v záhrade, cieľom je vytvoriť pre p. Norberta vlastný priestor na realizáciu jeho aktivít spojených s pobytom v záhrade.

Domov dôchodcov Borský Mikuláš - Cieľom projektu je naplnenie individuálneho plánu p. Anny P. a dosiahnutie ňou stanoveného dlhodobého cieľa a jednotlivých krátkodobých cieľov, ktoré sú zamerané na aktívne trávenie voľného času varením a pečením, prípravou na tieto aktivity, samostatnosťou pri nákupe potravín, na vytvorenie podmienok na tieto aktivity, podporu klientky v čo najväčšej samostatnosti. Sú to činnosti, ktoré prospievajú posilneniu nie len fyzickej aktivity, ale tiež kognitívnej funkcie prijímateľky s Alzheimerovou chorobou a podporujú ich samostatnosť. Finančné prostriedky budú použité na pomoc pani Anne P. dovybaviť zariadenia pre aktivity, ktorým sa venovala doma a chce v nich pokračovať i naďalej, ktoré sú spojené s varením a pečením jej obľúbených receptov, a ktoré napomôžu spomaliť progres tohto ochorenia.


Domov MÁRIE - Cieľom projektu je podporiť myšlienku, s ktorou prišiel pán Milan na zveľadenie záhrady, v ktorej klienti zariadenia trávia mnoho času a aktivít. Rád by sa udržal v doterajšej dobrej fyzickej a psychickej kondícii, rozvíjal zručnosti, vedomosti a manuálne schopnosti pri starostlivosti o záhradu a chcel by, aby sa k nemu pripojili aj ostatní klienti a práca na nich pôsobila ako liek a relaxácia. Záhradu by chcel upraviť tak, aby pohľad na ňu pôsobil ako "pohladenie na tele a duši". Finančné prostriedky by boli použité na zakúpenie kompostéru, nádoby na zachytávanie dažďovej vody a kosačky na údržbu trávnika. Krásna a upravená záhrada by potešila aj oči okoloidúcich, pretože sa nachádza v tesnej blízkosti cesty.

Domov sociálnych služieb - Cieľom projektu je rozvíjať a zachovať zručnosti pani Márie L. a zmysluplne vypĺňať jej voľný čas. Víziou je, že maľovaním mandál si zachová psychickú rovnováhu, bude robiť činnosť, ktorú má rada a svojimi výtvormi poteší a obdarí aj ostatných. Maľovanie je činnosť, ktorá rozvíja jej tvorivosť, pomáha jej odbúravať stres a môže si pri nej uplatniť svoju tvorivosť a fantáziu. Jej snom je, že si svojimi dielami vyzdobí a skrášli izbu, jej dielka budú visieť na stenách v zariadení a že niektoré daruje aj svojej rodine. Finančná podpora je určená na nákup potrebných materiálov na tvorenie mandál.

Domov sociálnych služieb - Cieľom podpory je udržiavanie rodinného puta, nepretržitý kontakt Martina so svojim bratom a otcom, širšou rodinou a známymi. Naplnením vízie používať eletktronické zariadenie - tablet - by sa značne zvýšila kvalita jeho každodenného života, zmiernil pocit absencie rodiny a známych, rozšíril si obzor, zlepšili by sa jeho možnosti integrácie do spoločnosti. Počas realizovaných aktivít nadobudne nové sociálne zručnosti a schopnosti a digitálnu gramotnosť, ktorá ho povedie k väčšej samostatnosti, nezávislosti, spokojnosti a k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Finančná podpora bude určená na kúpu tabletu s príslušenstvom, pomocou ktorého bude Martin udržiavať pravidelný (denný) kontakt so svojim maloletým bratom a otcom, hovoriť spolu, aj sa vidieť online prostredníctvom sociálnej siete. Vlastnoručne zhotovenými fotografiami a video záznamami priblíži svojej rodine svoj každodenný život v zariadení, zdieľa svoje zážitky prežité na spoločenských aktivitách a výletoch.

Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n. o. - Cieľom projektu je podporiť pána Juraja v jeho mentálnom rozvoji a psychickej pohode pri počúvaní a speve ľudových piesní, ktoré má veľmi rád. Tento cieľ, na ktorý je určená finančná podpora od Nadácie SPP, možno dosiahnuť zakúpením tabletu a reproduktora, pričom na tablete mu sociálni pracovníci pomôžu pustiť jeho obľúbené piesne a tablet prepoja s reproduktorom cez Bluetooth, pre kvalitnejšie a lepšie počúvanie ľudovej hudby, keďže starší ľudia už ja horšie počujú. Táto činnosť bude súčasťou pravidelnej muzikoterapie, ktorá bude aktívne a pozitívne vplývať na jeho duševné zdravie.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta - Cieľom projektu "POĎ, DOTKNI SA ZEME - ONA SA TI ODVĎAČÍ" je zabezpečenie pokoja, ktorý cez prácu s pôdou získa PSS Ľubomír; edukácie, ktorú mu poskytne rastúca a kvitnúca pelargónia; radosť z terapeutickej činnosti, ktorú Ľubomír miluje, plnenie dlhodobého cieľa vyplývajúceho z individuálneho plánu. Finančná podpora bude určená na kúpu bylinkového záhonu, vyvýšených záhonov, zeminy, sadeníc kvetov a sadeníc byliniek. Gardenterapia sprostredkuje terapeutický a edukačný zážitok.

Domov sociálnych služieb Rozsutec - Cieľom projektu je rozvoj a udržanie schopností a zručností prijímateľky sociálnych služieb pani Ruženky. Pani Ruženka by sa rada v najbližšom roku venovala tvorbe šitých obrazov. Jej veľkým snom je, aby sa o jej práci dozvedeli aj ďalší ľudia v rámci komunity. Zmysluplná práca pomáha Ruženke v zlepšovaní svojej sústredenosti a tiež jej pomáha relaxovať. Výsledkom jej práce by neboli len samotné výrobky, ale predovšetkým dobrá a spokojná nálada, ktorá pozitívne prispieva k celkovej atmosfére medzi Ruženkou a ostatnými prijímateľmi v zariadení sociálnych služieb. Finančná podpora bude použitá na nákup umeleckých pomôcok pre aktivitu pani Ruženky.

DORKA, n. o. - Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na úhradu spojenú s obnovou chrupu, vďaka čomu prijímateľka dosiahne lepší pocit zo seba – bude sa cítiť hodnotnejšie a šťastnejšie, keďže sa bude môcť znovu usmievať. O tento úsmev prišla z dôvodu toho, že ju jej bývalý partner/otec jej detí roky opakovane fyzicky a psychicky napádal. Na ďalšom zvýšení kvality jej života a života jej rodiny chce pracovať tým, že sa prihlási na vysokoškolské štúdium, aby sa raz mohla stať učiteľkou. To, v akej nepriaznivej sociálnej situácii sa teraz nachádza nie je zapríčinené jej konaním. Ako jedna z mnohých iných žien mala nešťastie pri výbere životného partnera. Finačná podpora bude použitá na stomatologické zákroky, ktoré pomôžu pani Antónií viesť lepší život.

Dúhové deti - Cieľom projektu je zaradenie klientky do života bez pohybových obmedzení. Cieľom je vytvoriť dostupnosť k činnostiam, o ktoré klientka javí záujem a túži po nich. Ide hlavne o spoznávanie okolia, zúčastňovanie sa na rôznych podujatiach, rozširovať si svoje skúsenosti a zachovávať už vytvorené ako aj budovať nové sociálne kontakty. Cieľom je odbúranie izolácie klientky pre telesný hendikep v čo najväčšej miere. Finančná podpora bude použitá na špeciálneho elekktrického štvorkolesového skútra, ktorý klientke uľahčí presun na rôzne miesta.

Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114 - Cieľom projektu je rozvíjať u žiaka s viacnásobným postihnutím praktické zručnosti, ktoré mu pomôžu čo najadekvatnejšie začleniť sa do spoločnosti okolo seba. Stanko je nepočujúci, má poškodený zrak a pridružené telesné a mentálne postihnutie. Rád kreslí na maliarske plátno a táto jeho záľuba mu pomáha aj pri formovaní jeho sebavedomia. Pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Túži rozvíjať svoj kreatívny potenciál, zažiť úspech a prezentovať svoju prácu aj na verejnosti. Pomocou finančnej podpory budú zakúpené potrebné maliarske pomôcoky, ktorú mu pomôžu rozšírovať jeho obzor poznania a pomôžu mu nájsť uplatnenie v jeho neľahkom živote.

HANS - Projekt je určený pre dieťa klientky na rozvoj komunikačných schopnosti, pomocou klávesnice HandCubeKeys, ktorá zvyšuje záujem o komunikáciu formou hry cez počítač. Kocky sú určené pre dané témy, ako sú rozprávkové príbehy, napr. maľované obrázky, ktoré poukazujú na príbeh, pomáhajú vizuálne vnímať počúvaný text, reprodukovať a usporiadať dej podľa dejovej a časovej postupnosti, rozvíjať slovnú zásobu či spoznávanie farieb – postupne naučí deti rozoznávať a pomenovávať základné farby a triediť predmety podľa ich farby.
Cieľom je prejaviť záujem o reč a podporiť rečový prejav. Finančná podpora bude určená na kúpu práve špeciálnej klávesnice HandCubeKeys a notebooku.

Charita Sliač - Cieľom projektu je pomôcť vyjsť Miškovi z uzavretej nekomfortnej zóny von medzi ľudí nielen v blízkom okolí, ale aj do vzdialenejších miest, odkiaľ bude čerpať inšpiráciu a podnety na napísanie ďalších kníh. Práve takáto socializácia a spoločenské kontakty sú veľmi prospešné pre rozvoj jeho mäkkých zručností a zároveň veľkou motiváciou do jeho ďalšej tvorivej a kreatívnej činnosti. Jeho motiváciou je stretnúť sa s niektorými slovenskými autormi. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie prenosného prístroja na podporu dýchania mu túto mobilitu umožní.

Chrabromil - Klient Michal je od roku 2006 umiestnený v Centre sociálnych služieb Fantázia z dôvodu paranoidnej schizofrénie. Toto ochorenie sa u neho začalo prejavovať už v mladosti a spôsobovalo mu značné zdravotné komplikácie a najmä sociálnu izoláciu. Momentálne je jeho stav dlhodobo stabilizovaný a Michal sa rád zapája do rôznych aktivít. Cieľom je prostredníctvom finančnej podpory zakúpiť notebook, podporiť tak jeho záujmy a záľuby a dať mu priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Michal bude prostredníctvom notebooku písať svoje články a príspevky a dobrovoľník OZ Chrabromil mu bude pomáhať tieto články korigovať a zverejňovať. Takto eliminuje pocit neužitočnosti a nadobudne pocit sebarealizácie a sebaistoty.

JASANIMA - Domov sociálnych služieb - Projekt bude slúžiť ako podporná prírodná liečebná terapia. Včelie produkty budú slúžiť na rozvoj terapií v dielňach na rozvoj pracovných zručností pri výrobe sviečok. Projekt apiterapie pomôže rozvíjať sociálne, komunikačné a pracovné zručností a schopností klienta. Projekt umožní integráciu klienta do komunity a pomôže pri nadväzovaní nových sociálnych vzťahov. Aktivitami projektu sa klient stane samostatnejším, zodpovednejším a sebestačnejším. Finančné prostriedky budú použité na rozvoj ochrany prírody a podpore enviromentu, podporia rozvoj apiterapie formou apidomčeka a pomôžu pri rozšírení včelárstva a starostlivosti o včely.

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie - Cieľom projektu je pomôcť p. Jánovi stať sa viac sebestačným, zmysluplne tráviť voľný čas,zlepšiť motorické schopnosti, tráviť viac času s rodinou pri spoločných aktivitách. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie hracieho stolu SPARŤAN, didaktickej pomôcky detský padák pre spoločné cvičenie, arkádovú hru MASTER, záhradnú hru SCHILDKROT. Tento projekt je výnimočný tým, že môže zabezpečiť pre p. Jána celkové zvýšenie kvality života a poskytovaných sociálnych služieb. Spoločné cvičenia a aktivity pri spoločenských športových hrách ho ešte viac povzbudia k pravidelnej fyzioterapii a spoločným stretnutiam na utužovanie vzťahov v komunite.

MAGIKOS - Cieľom je pomôcť Martinovi osvojiť si základné pracovné postupy a návyky, aby sa mohol uplatniť na trhu práce a mohol využiť nadobudnuté vedomosti v situáciách praktického života. Cieľ je vytvoriť čo najvernejšie a najreálnejšie prostrednie, aby sa implementoval model simulácie realistického prostredia do jeho vzdelávania. Zároveň je cieľ realizovanými aktivitami eliminovať u jednotlivca s postihnutím poruchy správania, znížiť jeho agresivitu, znížiť jeho odkázanosť na pomoc okolia, zlepšiť jeho sociálnu interakciu, dať mu možnosť zažiť pocit úspechu (niečo dokážem, som tu potrebný) a zároveň, aby mal možnosť pracovného uplatnenia po ukočení školskej dochádzky. Finančná podpora bude použitá na nákup špeciálneho stola, stoličky a náradia potrebného na realizáciu plánovaných aktivít.

Maják n. o. - Cieľom projektu je podporiť 47ročného hluchoslepého Martina, ktorý v maľovaní obrazov našiel novú záľubu a zmysel sebarealizácie. Martin sa veľmi teší, ak môže svoje diela prezentovať verejnosti na výstavách či na sociálnych sieťach a následne dostáva pozitívnu spätnú väzbu a pochvaly. Chce sa pod profesionálnym vedením rozvíjať, naučiť sa nové techniky maľby, tvoriť diela v nových témach a zažívať pocity spokojnosti a hrdosti. Finančné prostriedky z programu budú použité na materiál, ktorý je potrebný k jeho výtvarnej aktivite. Pod vedením profesionálneho umelca dostane Martin dobrý základ k jeho ďalšiemu úspechu a rozvoju. Vzhľadom na jeho zhoršujúci sa stav zraku a možnú úplnú slepotu chce Martin využiť svoj voľný čas naplno a farebne vyjadriť to, čo má rád a čo ho zaujíma.

Mestská časť Bratislava - Rača - Cieľom projektu je pomôcť seniorke Anne zmysluplne a činorodo posilňovať pamäť, rozvíjať svoj vzťah k umeniu a vedieť ešte tvoriť a najmä mať pocit sociálneho začlenenia. Pani Anna sa rozhodla vytvoriť dekoráciu na komunitnú udalosť, cvičiť pravidelne svoju pamäť a nacvičiť tradičné piesne, ktoré bude prezentovať na verejných podujatiach. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie stolnej lupy, prenosného audio zariadenia a bezdrôtových slúchadiel. Pani Anna je aktívna pani, ktorá chce (podľa vlastných slov) "svoj život žiť" a byť plnohodnotným členom komunity, čo so správnou pomocou a napriek svojim zdravotným obmedzeniam, stále môže dokázať.

MOTÝLIK, n. o. - Cieľom projektu je podporiť Denisa K., mladého muža s mentálnym postihnutím, v jeho túžbe postaviť sa na štart a uspieť na plaveckých pretekoch. Denis si svoj cieľ stanovil sám, našiel zmysel v plávaní - chce byť v spoločnosti ostatných plavcov a trénovať na svoje vytúžené preteky. Voda mu dáva "krídla", uľahčuje mu pohyb, zlepšuje telesnú kondíciu. I keď hlavným Denisovým cieľom je zmerať si sily s ostatnými plavcami, nejde len o fyzickú výkonnosť. Pridanou hodnotou je predovšetkým pocit sebarealizácie, uznania, radosti z aktívneho života a začlenenia sa do športovej komunity. Finančné prostriedky budú použité na absolvovanie plaveckých tréningov.

MRAVENISKO, o.z. - Cieľom projektu je zakúpiť kroj a krpce pre p. Janku Ď., aby sa mohla zapájať do vystúpení folklórneho súboru "Nezábudka", ktorý vznikol v Centre sociálnych služieb TAU (CSS TAU). Prezentovaním činností folklórneho súboru navonok sa zvýši jej integrácia do spoločnosti zdravých občanov. Zlepší sa jej život a využívanie voľného času. Nacvičovaním ľudovej tvorby, prípravou piesní a tancov sa zlepší jej komunikácia a pohybové aktivity. Po vystúpení by mala priestor na rozprávanie a utužovanie svojich vzťahov. Prípravou na podujatia nadobudne nové zručnosti a zlepší koordináciu svojich pohybov. Finančná podpora bude určená na kúpu kroja, ktorý by slúžil na jej prezentáciu nielen v rámci aktivít organizovaných CSS TAU, ale aj na rôznych iných podujatiach mimo zariadenia.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE "OZ BELASÝ MOTÝĽ" - Pani Beátka je obyvateľkou Zariadenia sociálnych služieb Benefit v obci Ľudovítová. Má 55 rokov a už niekoľko rokov žije v Zariadení sociálnych služieb. Pani Beátka trpí dlhodobo psychickým ochorením (schizofréniou), ktorá sa u nej prejavila počas mladosti. Pani Beátka má záľubu v rôznych tvorivých činnostiach, veľmi rada by sa naučila dekorovať a ozdobovať rozličné drevené predmety servítkovou technikou. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu na vyrábanie dekoračných predmetov. Vďaka tomu sa bude môcť venovať pani Beátka svojim obľúbeným aktivitám, ktoré majú priaznivý vplyv na jej duševné zdravie.

Občianske združenie Jelšovka - Finančná podpora bude použitá na nákup vyvýšených záhonov a zeminy pre klientku zariadenia sociálnych služieb Adriku H., ktorá je zdravotne znevýhodnená. Prijímateľka sociálnych služieb sa v dôsledku zdravotného stavu nedokáže starať o klasický záhradný záhon. Klientka veľmi rada pracuje v záhrade, pomáha pri prácach v exteriéri, no z roka na rok jej takáto činnosť spôsobuje väčšie ťažkosti a nakoľko sa jej nedokáže venovať naplno, je následne z toho frustrovaná, vysmievaná ostatnými klientmi, odmieta skupinu. Poskytnutie sebarealizácie, naplnenie osobných cieľov (dopestovanie vlastnej zeleniny a kvetov) zvýši sebavedomie a sebaúctu klientky.

Občianske združenie MAM - Cieľom projektu je pomoc Darkovi s rozvojom a podporou jeho komunikačných zručností, ktoré sú nevyhnutné pre jeho život a schopnosť komunikovať so svojím okolím a jeho napredovaním. Schopnosť komunikovať predstavuje základný predpoklad pre sociálne začlenenie sa človeka do spoločnosti, čím je možné zvyšovať kvalitu jeho života, a to je tiež cieľom pre Darka. V spolupráci OZ MAM spolu aj so zariadením sociálnych služieb, ktoré Darko navštevuje ambulantne, sa spoločne budú trénovať a podporovať Darkove komunikačné zručnosti, zároveň aj všetky kognitívne funkcie. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie komunikačno - edukačného systému HandCubeKeys. Darko je veľmi šikovný, snaživý, plný chuti učiť sa nové zručnosti, zlepšovať svoju jemnú motoriku, čo vidno na neustálom zlepšovaní a udržiavaní jeho zdravotného stavu, projekt by mal byť podporený, aby Darko mal stále motiváciu, nové podnety a aby dokázal plnohodnotne komunikovať svoje potreby a pocity so svojím okolím.

Občianske združenie pri detskom domove Piešťany - Cieľom projektu je skvalitnenie života 17 ročnému Kristiánovi v reálnych podmienkach a možnostiach CDR. Vďaka starostlivosti o rastliny a práci v záhrade bude klientovi zabezpečené kontinuálne zamestnanie, rozvoj jeho manuálnych zručností s prihliadaním na individuálne možnosti a schopnosti klienta. Kristián bude zažívať pocit užitočnosti a spokojnosti pri sebarealizácii, čo prinesie odbúranie jeho vnútorného napätia, ktoré momentálne často prejavuje. Finančné prostriedky budú použité na nákup zeminy, kvetináčov, semienok zeleniny, kvetov, byliniek, kríkov, stromov a náradia (hrable, rýľ, motyka, nožnice, rebrík) a záhradnej hadice, ktoré bude následne počas práce využívať. Keďže Kristián vyrastá v špecializovanej skupine spolu s inými deťmi, dosah realizácie projektu bude mať motivačný charakter aj pre ďalších klientov špecializovanej skupiny.

Občianske združenie Sasa - Cieľom projektu je financovanie poplatkov za MŠ pre Tobiho. V rámci aktivít v škôlke sa Tobi učí samostatnosti, komunikácii a spolužitia v kolektíve detí. Takisto tu absolvuje individuálne terapie so šp. pedagógom. Táto rodina nemá ľahkú situáciu, okrem Tobiho majú aj ďalšie dve deti so špeciálnymi potrebami, preto je MŠ obrovským prínosom - matka dokáže skoordinovať činnosť rodiny a zároveň sa spoľahnúť, že Tobi sa každým dňom posúva vpred. Návštevy škôlky, by pomohli nie len v ťažkej situácii rodiny, ale aj v osobnom rozvoji chlapca.

Občianske združenie Spolucítenie - Cieľom projektu je prostredníctvom metódy snoezelen zabezpečiť lepší a kvalitnejší život pre pani Evku, ktorá trpí depresiami a nedokáže sa zaradiť do života. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie rôznych senzorických pomôcok vybraných špeciálne pre riešenie zdravotného stavu klientky. Pani Evka je v zariadení už osem rokov a za tento čas u nej nastal skutočne minimálny progres. Metóda snoezelen má dobré výsledky v redukovaní stresu, zvýšenie motivácie a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom resp. rodinou, čo by bolo pre pani Evku svetlom v jej tuneli.

Občianske združenie STOPA Slovensko - Cieľom projektu je do pracovnej terapie zapojiť klienta sociálnej služby pre ľudí bez domova v seniorskom veku so zhoršenými pohybovými funkciami. Klient prostredníctvom pracovnej terapie a týmto projektom, ktorým má byť vybudovanie vyvýšených záhonov na rastliny a bylinky, bude nadobúdať pocit sebaurčenia a sebanaplnenia. Následnou starostlivosťou o rastlinky a bylinky chceme v klientovi umocniť pocit užitočnosti a zodpovednosti. Finančná podpora bude použitá na nákup materiálu k vybudovaniu vyvýšených záhonov a nákup rastlín.

Obec Prenčov - Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na zakúpenie hudobného nástroja - huslí pre 11-ročného Peťka s Ehlers-Danlosovým syndrómom. Klient kvôli svojmu ochoreniu má obmedzenú možnosť pohybu, musí sa vyvarovať pohybových aktivít a činností. Finančné prostriedky budú použiité na zakúpenie kvalitných huslí, na ktorých môže pravidelne cvičiť a rozvíjať svoj talent, nemalou mierou prispeje k tomu, aby sa zvýšila kvalita života klienta, aby rozvíjal svoj talent a zažil pocit úspechov, obdivu, uznania pri vystúpeniach a na rôznych súťažiach. Prostredníctvom hry klient zažije zábavné aktivity a na vystúpeniach a podujatiach organizovaných obcou a KC spozná občanov obce a rovesníkov v obci, do ktorej sa prednedávnom s rodinou prisťahovali.

Obec Prievaly - Cieľom projektu je podporiť zručnosti pani Marty, ktoré povedú k vyššej miere jej samostatnosti a nezávislosti. Prostredníctvom finančnej podpory bude vytvorený priestor osobnej bylinkovej záhradky pani Marty, kde by mohla zúročiť svoje vedomosti o bylinkách a každý deň sa o ne starať. Ďalej by boli obstarané vyvýšené záhony so substrátom, bylinkami a potrebným náradím. Pravidelná starostlivosť o bylinky s možnosťou ich následného sušenia a spracovania na sirupy alebo iné prírodné produkty by predstavovalo pozitívnu zmenu v jej každodennom životea ponúklo by jej možnosť produkty predávať na plánovaných podujatiach, čím by sa vytvoril priestor pre vytvorenie nových sociálnych väzieb a jej začlenenia do spoločnosti a zároveň podporil jej osobný pocit užitočnosti a sebarealizácie.

Obec Teplička nad Váhom - Projekt je prioritne určený pani Pavlínke, imobilnej klientke Domova pokoja v Tepličke nad Váhom. Cieľom je vytvorenie mobilných vyvýšených záhradiek, kde vzniknú podmienky na pestovanie kvetov a byliniek. Tieto aktivity budú súčasťou ergoterapie a umožnia pani Pavlínke vykonávať svoje obľúbené činnosti, no zároveň zvýšiť pohyb a zamestnať myseľ zmysluplnými myšlienkami. Zo získaných finančných zdrojov budú zakúpené samotné mobilné záhradky, potrebný materiál a náradie. Cieľom je vytvorenie atraktívneho priestoru a voľnočasovej aktivity, využitie potenciálu klientky, jej zručností a skúseností, zvýšenie jej sebadôvery a sebaúcty, uspokojenie a pocit radosti z kvetov a byliniek, oživenie priestoru zariadenia a najmä vznik priestoru na spoločne trávený čas, socializáciu a komunikáciu klientov.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina, organizačná zložkainav v SR - Cieľom predloženého projektu je pomôcť pani Ľubke (imobilnej osobe) čo najviac rozvíjať svoj potenciál v oblasti športu a aranžovania. Finančné prostriedky z projektu budú použité na kúpu špeciálneho transportného kufra na rampu (boccia kat. BC3) a na zakúpenie dostatočného množstva kreatívneho materiálu, aranžérskych pomôcok na výrobu dekorácii a aranžmánov. Klientka hrá bocciu v kategórii BC3 (kategória pre osoby s najťažšími formami postihnutia), pri hre používa kompenzačné pomôcky: rampu, tykadlo a je odkázaná na odbornú podporu. Aktivitou si klientka rozvíja nielen motorické zručnosti, ale aj celkovo ostatné osobnostné kompetencie. Vďaka týmto aktivitám, si rozširuje spoločenské kontakty, zažíva väčšiu mieru integrácie a socializácie. Cieľom je zároveň inšpirovať osoby s podobným osudom, že aj napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu a imobilite, život sa dá žiť zmysluplne, relatívne nezávisle a naplnene.

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa - Cieľom projektu je dať Karolovi zmysel života, zvýšiť sebahodnotu a vrátiť pocit užitočnosti. Dávnym koníčkom Karola bolo šitie. Šil záclony, závesy, svojim deťom a kamarátom prešíval obnosené džínsy na vesty a šiltovky. Keď Karol začne rozprávať o týchto časoch, vždy sa usmieva. Dnes žije Karol v Krízovom centre, veľakrát nemá čo robiť a tak ide radšej do baru. A toto by chcel zmeniť. Chcel by sa vrátiť k šitiu, keby mal šijací stroj, ušil by svojim kamarátom v Krízovom centre prikrývky. Dúfa, že by stúpol aj v očiach rodiny. Túži obnoviť vzťah so svojou dcérou a vnukmi. Upevnil by si vzťah aj so sestrou, ktorá tiež šije na šijacom stroji a naučila ho toto remeslo. Finančné prostriedky budú použité na nákup šijaceho stroja, stolu a stoličky.

OZ Charbel - Cieľom projektu je sebarealizácia klientky, podpora jej výtvarného sebavyjadrenia, učenie sa novej technike, predchádzanie psychickým výkyvom. Hlavnou víziou projektu je prepojenie života zdravotne znevýhodneného človeka s bežnou populáciou. Klientka si v rámci plánu činnosti osvojí novú výtvarnú techniku, vytvorí 5 diel, vymaľuje 5 tričiek za pomoci špeciálneho pedagóga. Následne s podporným tímom uskutoční putovnú výstavu, na ktorej predstaví svoje diela a obdaruje ľudí, s ktorými sa dostane do kontaktu. Úplne na záver podporný tím zorganizuje záverečné posedenie pre klientku za účasti jej rodiny a priateľov. Týmto projektom je cieľ predísť jej sociálnej izolácii a naplniť jej potreby. Finančné prostriedky budú použité na nákup výtvarných pomôcok.

PATRIA n. o. - Cieľom projektu je pomoc pre pani Pavlínu, ktorá chce mať opätovne možnosť zapájať sa do spoločných aktivít v zariadení a tiež absolvovať prechádzky na čerstvom vzduchu v areáli zariadenia a sledovať prírodu zmyslami. V spolupráci tímu bude mať možnosť byť pravidelne súčasťou spoločnosti pri rôznych aktivitách a tiež vidieť krásu prírody vôkol zariadenia počas prechádzok na čerstvom vzduchu, ktoré mala tak rada. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie polohovateľného invalidného vozíka, ktorý jej pomôže v prekonávaní momentálnych prekážok a prinesie viac úsmevov, zmenu psychického stavu, odstránenie sociálnej izolácie, aj naplnenie spirituálnych potrieb.

Patriam,n.o. - Cieľom projektu je pani Emíliu naučiť pletenie košíkov z prírodného materiálu pedig, a viesť ju k zlepšeniu a zdokonaleniu v omotávaní a lepení vlny, špagátu na zložitejšie polystyrénové tvary, a tým splniť jej prianie. Najväčším výsledkom pre ňu bude samostatne upletený košík, a vytvorené výrobky bez výraznej pomoci sociálneho pracovníka. Takýmito vlastnoručne vyrobenými dielami bude môcť kedykoľvek v roku potešiť svoju blízku rodinu alebo vyzdobiť si svoju izbu v zariadení. U pani Emílie vidieť veľkú snahu a chcenie sa zlepšovať a zdokonaľovať v danej pracovnej činnosti. Finančné prostriedky budú použité za zakúpenie potrebného materiálu.

PROVIDENTIA - Cieľom projektu je zlepšenie sociálnej a životnej úrovne pána Pavla, ktorý žije v zariadení pre seniorov už niekoľko rokov. Projekt prispeje taktiež k skvalitneniu jeho života, zlepšeniu jeho psychickej pohody, sebarealizácie, socializácie a k rozvoju pracovných zručností. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie fotoaparátu, čím sa splní Pavlov cieľ, nakoľko sa v mladosti venoval fotografovaniu a stále sníval o tom, že sa k jeho obľúbenej aktivite raz vráti. Je veľká šanca, že sa uskutoční výstava jeho vlastných fotografií, čo sa mu doposiaľ ešte nepodarilo.

SENIOR pri Domove MÁRIE - Cieľom projektu je podporiť myšlienku, ktorá vzišla od klientky na skrášlenie zelene v okolí. Zámerom je zapojiť sa ako organizácia do plnenia projektu v pozícii, kedy sa zásadné veci ako nákup potrebného materiálu, jeho výber budú riešiť spoločne. Pani Zuzana bude vidieť, že aj na jej názore a prianiach záleží. Zároveň obnova tohto miesta bude jej "projektom" a preto jej bude záležať na jeho udržaní. Pani Zuzana bude mať možnosť na sebarealizáciu a nadobudnutie osobných hodnôt. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie potrebného materiálu. Navyše nebude postarané len o priestor v okolí domu, ale aj priestor kadiaľ chodí verejnosť.

Seniorcentrum Staré Mesto - Finančná podpora je určená na zakúpenie MediSound 3000 Terapeutický ultrazvuk, pre klienta - pána Vladimíra (70 rokov), ktorý je veľmi spoločenský a ktorého túžbou je plnohodnotne sa podieľať na spoločenskom živote v zariadení. To však žiaľ nie je vždy možné z dôvodu, že pred časom mu bola chirurgicky vykonaná amputácia na oboch dolných končatinách. Stav po amputácií mu spôsobuje prudké bolesti, ktoré mu zabraňujú plnohodnotne fungovať. Pomocou zakúpenia MediSound 3000 Terapeutický ultrazvuk sa môže podariť zmierniť bolesti pána Vladimíra natoľko, že bude sa môcť zapájať do skupinových aktivít a tým sa mu výrazne zlepší kvalita jeho života a minimalizujeme riziko sociálnej izolácie, ktorým je ohrozený.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica - Cieľom projektu, ktorý je určený Lukášovi M., 34 ročnému PSS DSS, je získať zručnosť pri samostatnom používaní peňazí. Zakúpením PC programu na nácvik finančnej gramotnosti STIEFEL EUROCART, získa možnosť cielených nácvikov na dosiahnutie uvedeného cieľa. Vhodnými pomôckami pri tejto práci pre neho budú i kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých - kalkulačka s hlasovým výstupom i špeciálne upravená klávesnica k PC. Nadobudnutá finančná gramotnosť Lukášovi M., umožní viesť nezávislejší život a získať väčšiu finančnú sebaistotu.


Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice - Cieľom projektu je pôsobiť na zmyslové vnímanie žiaka a tým mu pomôcť ľahšie sa sústrediť, vnímať a vstrebávať informácie. Projekt je určený pre žiaka s autizmom s mentálnym postihnutím. Krátkodobým cieľom projektu je, aby žiak vedel prijať blízkosť druhej osoby, akceptoval kontakt s rôznymi predmetmi a toleroval zvuky, dokázal sa orientovať vo svojom prostredí a sústredil sa na činnosť. Dlhodobým cieľom projektu je pôsobiť aj na jeho rečový prejav, zvýšiť očný kontakt, motiváciu a pozornosť pri realizácií úloh, znížiť počet autostimulácií. A v neposlednom rade je cieľ pomocou správnych metód a aktivít senzorickej integrácie zlepšiť jeho schopnosti senzorického spracovania informácií z vonkajšieho prostredia. Finančné prostriedky buduú využité na nákup špeciálnych pomôcok na senzorickú integráciu, pomocou ktorých budeme rozvíjať jednotlivé zmysly žiaka – zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, vnímanie tela a rovnováhu.

Spojená škola, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany - Cieľom projektu je spestriť priebeh vyučovacieho procesu, kde si žiak osvojuje také schopnosti a zručnosti, ktoré potrebuje do bežného života a práve senzorické pomôcky mu osvojovanie uľahčia. Finančná podpora bude slúžiť na zakúpenie pomôcok, ktoré budú napomáhať predchádzať vzniku agresie, eliminujú spúšťače, ktoré sú u každého jednotlivca iné a umožnia žiakovi zažiť nové situácie, stimulovať zmysly, vybudovať si nové väzby a vzájomne ich spoznávať, čo napomáha rozvoju a integrácii do spoločnosti.

Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok - Cieľom projektu je aplikovať edukatívnym a zážitkovým spôsobom špeciálne pomôcky klientovi s výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím, poruchami správania, aktivity a pozornosti, s narušenou komunikačnou schopnosťou pre osobnostný rozvoj a psychosociálny vývin klienta. Medzi očakávané ciele patria zvládnutie trívia, vizuomotoriky, grafomotoriky, sociálnych zručností, nadobudnutie správnej výslovnosti a rozšírenie slovnej zásoby. Finančná podpora bude určená na kúpu pomôcok pre osobný rozvoj klienta.

Správa zariadení sociálnych služieb - Finančná podpora bude určená na zabezpečenie DVD prehrávača a televízora 37-ročnému Máriovi, prostredníctvom ktorého by bolo možné oživiť a posunúť aktivity/činnosti, ktoré má rád na vyššiu úroveň. Mário má diagnostikovanú pervazívnu vývinovú poruchu - atypický autizmus. Prostredníctvom televízora si Mário môže prezerať rôzne krajiny a miesta, historické dokumentárne filmy, ale aj staršie české filmové klasiky, pri ktorých si môže opakovať repliky, či texty obľúbených skladieb. Zároveň to posilní interakciu s ostatnými klientmi v sociálnom zariadení, ktorí sa budú môcť k pánovi Máriovi pridať.

Súkromná spojená škola, Záhradná 12, Detva - Cieľom projektu je pomôcť Martinovi overiť si teoreticky naučené vedomosti v praxi. Snahou je orientovať vzdelávanie jednotlivca s postihnutím na využiteľnosť vedomostí v situáciách praktického života, cieľom bude implementácia modelu simulácie realistického prostredia do vzdelávania, umožnenie, získania pracovných návykov, ktoré mu pomôžu uplatniť sa na trhu práce po ukončení školskej dochádzky. Zároveň to Martinovi pomôže, aby bol čo najmenej odkázaný na pomoc okolia a získal pocit užitočnosti (niečo dokážem, som tu potrebný). Finančné prostrieky budú použité na nákup kosačky a náradia potrebného na realizáciu plánovaných aktivít.

SÝKORKA n.o. - Cieľom projektu je nadobudnutie, prinavrátenie "stratenej" sily a energie, ktorou pani Libuša disponovala pred ťažkými priebehmi opakovaných ochorení COVID- 19, resp. priblíženie sa k stavu pre nimi. Pani Libuša má 70 rokov, nemá manžela ani deti, klientkou zariadenia pre seniorov je tri roky. Jej túžbou je aktívne sa zapájať do diania v zariadení, chce viac komunikovať so spolubývajúcimi, chce byť aktívnejšia, čo vyplýva aj z jej spoločenskej povahy. Cieľom pani Libuše je: "udýchať si viac"- jej možnosti sú v súčasnosti obmedzené, k presunom využíva invalidný vozík. Finančná podpora bude použitá na kúpu kyslíkového koncentrátora (podľa odporučenia Dr.), pomocou ktorého je možné postupne zlepšovať osobnú výdrž a realisticky sa priblížiť k prinavráteniu životnej energie.

Špecializované zariadenie Tereza - Cieľom projektu je zvýšiť a zlepšiť kvalitu života pani Anny T. - klientky s Alzheimerovou chorobou. Jej že stav sa časom zhoršuje, preto sú vyvíjané aktivity, ktoré budú udržiavať a stimulovať jej kognitívne schopnosti a zručnosti. Finančné podpora bude určená na kúpu terapeutickej mačky, ktorú bude mať pani Anna stále pri sebe, aby sa mohla na ňu pozerať, hladiť ju a počúvať. Aby cítila jej blízkosť a aby mohla prejavovať starostlivosť o ňu. Pretože celý život sa o niekoho starala a obetavo pomáhala, to je jej svet.

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina - Cieľom projektu je u Anetky rozvíjať komunikačnú zručnosť. Tento cieľ bude dosahovať prostredníctvom metodiky Elkonina, ktorá sa využíva pri nácviku čítania a veľmi pozitívne vplýva aj na rečový rozvoj detí. Súčasne s touto metódou sa bude realizovať v priebehu vyučovania Lego terapia, ktorá je výraznou motiváciou a formou zážitkového učenia, prostredníctvom ktorej bude učiteľ v triede nabádať Anetku k rozprávaniu, vyjadreniu svojich pocitov a myšlienok. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie špecializovaných šlabikárov pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, sadu bábok, ktoré sa v rámci tejto metodiky využívajú a edukativných stavebníc Lego Dacta, s ktorými bude Anetka pracovať v priebehu vyučovania na viacerých vyučovacích hodinách formou legoterapií.

Špeciálna základná škola, Kostolná 303/18, Toporec - Ceľom projektu žiaka Juraja so zdravotným znevýhodnením je rozvíjať najmä praktické zručnosti či komunikačné a dorozumievacie schopnosti pomocou práce s elektrickými spotrebičmi a pomôckami v kuchyni. Bude vyvinuté úsilie o zvýšenie mentálneho rozvoja a napredovania, rozvoj jemnej motoriky a motivovanie k tvorivej činnosti. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie stolnej rúry na pečenie, kuchynských potrieb (valček, plech, nádoby, tvorítka, šľahač, lopatka, mašľovačka, silikónová forma a podložka, nožík pre deti, predlžovací kábel, zástera, chňapky, suroviny), kuchynskej skrinky. Juraj je hluchonemý, je mu potrebné pracovné postupy a činnosti predviesť. Je veľmi vnímavý a preto je snaha rozvinúť jeho ďalší rozvoj, ktorý je potrebný pre jeho bežný život.

Z lásky k deťom, o.z. - Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na kúpu očného komunikátora pre 7 ročného Riška, ktorý je kvôli DMO ťažko zdravotne postihnutý. Nerozpráva a aj napriek jeho veľkej snahe ho svaly na rukách neposlúchajú, takže sa nemôže dorozumievať ani rukami. Finančná podopra bude použitá na kúpu očného komunikátora, prostredníctvom ktorého by bolo možné s chlapcom komunikovať. Mohol by tak vyjadriť svoje potreby a názory, a nebol by odkázaný na obrázkovú komunikáciu. Cieľom je tiež aby sa Riško naučil odpovedať na otázky učiteľov a žiakov v škole. Takto sa bude môcť lepšie integrovať aj medzi rovesníkov, ktorí ho po komunikácií začnú vnímať ako dieťa rovnaké ako oni, nie len ako dieťa čo s nimi iba sedí vo vozíku v triede.

Základná škola pre žiakov s autizmom, Jána Vojtaššáka 13, Žilina - Cieľom projektu je pomoc pre Jakuba v jeho ďalšom rozvíjaní komunikačných a sociálnych zručností pomocou špeciálnej interaktívnej klávesnice HandCubeKeys. Klávesnica by pomohla Jakubovi v rozvíjaní jeho schopností a tiež ako prostriedok na augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu (AAK). Používanie špeciálnej klávesnice vo vyučovacom procese by Jakubovi hravou formou pomohlo aj v zlepšení jemnej a hrubej motoriky, čo by ho ďalej podnecovalo rozvíjať sa kvalitnejšie v ďalších činnostiach (grafomotorika, zrakové a sluchové vnímanie, priestorová orientácia, vizuomotorika, kinestéza) a tak mu pomáhalo k lepšiemu a kvalitnejšiemu začleňovaniu sa do spoločnosti. V spolupráci so špeciálnym pedagógom, asistentom a rodičmi sa Jakub snaží rozvíjať komunikačné zručnosti metódou VOKS na vyučovacom procese. Finančná podpora bude určená na kúpu HandCubeKeys.

Zariadenie pre seniorov - Smaragd - Cieľom projektu je integrácia, zvýšená psychická stabilita, radosť z vykonanej práce na šijacom stroji a zlepšenie kvality života pani Alžbety, počas pobytu v zariadení pre seniorov. Pani Alžbeta by rada udržala svoje schopnosti s ktorými aktuálne ešte stále disponuje v čo najvyššej miere a rada by sa ďalej rozvíjala a tvorila v rámci svojich možností. Pani Alžbeta, by veľmi rada chcela naučiť pracovať so šijacím strojom aj ostatných klientov, klientky zariadenia, ktorí o to budú mať záujem. Jej každodenná aktivita, realizácia a šitie na šijacom stroji by jej priniesla potešenie, radosť, pocit dôležitosti a uznanie, bola by veľkou inšpiráciou aj pre ostatných klientov v zariadení. Finančná podpora bude použitá na kúpu šijaceho stroja a príslušenstva.

Zariadenie sociálnych služieb - Projekt je určený pre pána Jána, ktorý žiaľ následkom choroby prišiel o spodnú končatinu. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života klienta. Pán Ján sa ocitol v situácii, kedy je odkázaný na sociálnu pomoc a 24 hodinový dohľad. Veľmi sa usiluje o to aby bol čo najviac samostatnejší. Trénuje a postupne sa zdokonaľuje aby vedel chodiť s protézou a nebol odkázaný na invalidný vozík. Pobyt na čerstvom vzduchu by mu určite prospel a ešte viac to že by sa mohol venovať svojej obľúbenej činnosti - záhradníčeniu. Šport by mu priniesol navrátenie kondície a rozvinuli by sa vzťahy s komunitou. Finančná podpora bude použitá na zakúpenie športových a záhradných komponentov.

Združenie Downovho syndrómu na Orave - Cieľom projektu je prispieť ku rovnosti príležitostí s individuálnym prístupom, minimalizovaniu segregácie Kristínky so zdravotným znevýhodnením, podpore jej fyzického a psychického zdravia, odstraňovaniu predsudkov v našej spoločnosti a taktiež k vytváraniu aj naďalej podpornej siete pre jej rodinu v komunite. V Oravskom regióne nie sú dostatočne rozvinuté komunitné služby, ktoré by umožňovali vytvárať pre Kristínku inkluzívne prostredie s prihliadnutím na jej schopnosti a záujmy. Finančná podpora bude použitá na financovanie pravidelných tenisových tréningov pre Kristínu, čo jej zaručí osobný aktívny rozvoj.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene - Cieľom projektu je neviazaným spôsobom vytvoriť komunikačný kanál medzi Luciou a jej kamarátmi, známymi a okolím. Čas strávený pri spoločnom koníčku dáva Lucii túto možnosť - maľovať si pre radosť, spríjemniť svojimi dielami prostredie sebe aj ostatným. Spoločnými rozhovormi pri tvorení môže Lucia prirodzene prekonať bariéru a odpútať pozornosť od rečovej vady. Krátkodobým cieľom je aj účasť na súťaži Výtvarný salón ZPMP, podporí Luckinu tvorivosť a predstavivosť ako čo najlepšie zachytiť zadanú tému. Luckine hotové diela budú zároveň cestou ako pracovať na zvýšení Luckinho sebavedomia, ktoré môže byť krehké najmä v dňoch, keď sa jej nedarí rozprávať tak, ako by chcela. Finančná podpora bude použitá na nákup umeleckých pomôcok potrebných na realizovanie aktivít spojených s maľovaním.

Združenie príbuzných a priateľov "Radosť" - Cieľom projektu je pomôcť Jankovi, ktorý je klientom rehabilitačného strediska a trpí duševným ochorením, naplniť aspoň čiastočne jeho túžbu vyštudovať vysokú školu a stať sa profesionálnym programátorom. Napriek tomu, že ochorenie mu nedovoľuje získať vysokokvalifikované vedomosti...

Nadáca SPP plánuje s pokračovaním pogramu Opora aj v ďalšom roku. Celý zoznam podporených projektov nájdete kliknutím sem.

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

03.07.2024
Správy

Alex Roca: Prvý človek s Detskou mozgovou obrnou, ktorý dokončil maratón

Od malička sníval o tom, že raz dobehne maratón. Sen sa stal skutočnosťou v Barcelone, kde dokončil 26,2 míľovú (42,195 km) trasu v čase 5:50:51. Je príkladom toho, že aj keď sa zdá, že niečo nie je možné, stačí len veriť a pracovať na tom, aby sa to podarilo.

viac
25.06.2024
Správy

Nadácia SPP finančne podporuje inovatívne aktivity počas celého roka

Organizácie si môžu žiadať o finančnú podporu od Nadácie SPP počas celého roka.

viac
01.07.2024
Správy

Príspevky na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím sa zvýšia o 100 eur

Rodiny starajúce sa o deti s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa dočkajú významnej finančnej úľavy. Príspevok na opatrovanie detí s ŤZP zdvojnásobí zo súčasných 100 eur na 200 eur mesačne.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori