1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

25.07.2022

Správy

Úsmev pre druhých skúša pilotný sociálny projekt, takmer tridsiatke rodín prispieva na jedlo


Dvadsať sedem sociálne slabších rodín či rodín so zdravotne znevýhodneným členom získa ešte počas leta príspevok 150 eur na stravné v troch splátkach. Peniaze nedostanú do ruky ani poštou, využívať budú kreditné karty od gastrofiriem Doxx a Edenred. Tieto spoločnosti sú známe predajom stravných lístkov pre zamestnancov či firmy. Prvýkrát však môžu využiť potenciál kreditných kariet na nákup potravín aj v sociálnej oblasti.

„Tak ako nám v predchádzajúcich rokoch spustil kreatívne nápady Covid, tieto mesiace naše závity trénuje vojna na Ukrajine. Kvôli zdražovaniu sa mnoho rodín ocitá na hranici chudoby, zatiaľ čo mnohí utečenci, ktorí prišli na Slovensko čelia zložitej situácii a je dôležité, aby sme im poskytli čas, priestor a prostriedky na aklimatizáciu,“ vysvetľuje pôvod vzniku inovatívnej formy pomoci koordinátor činností občianskeho združenia Úsmev pre druhých Miroslav Béreš. Za výhodu kartového systému považuje adresnosť nákupov, keďže peniaze môžu rodiny minúť iba na potraviny. „Predchádzame tak patologickým javom ako nákup alkoholu, cigariet alebo žrebov. Peniaze navyše nemôžu ľudia požičať alebo stratiť,“ dodáva. Rodiny vybrali v kooperácii so spolupracujúcimi organizáciami, a tiež spomedzi svojich členov registrovanými pod projektami usmevpredruhych.sk a genetickesyndromy.sk.

Pri rozvíjaní myšlienky pilotného projektu bol prizvaný výkonný riaditeľ Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Juraj Králik. „AMOBE s podporou svojich členov vytvorila pilotný projekt distribúcie sociálnej pomoci v spolupráci s organizáciou Úsmev pre druhých z Piešťan. Príspevky na stravné pre sociálne slabých alebo inak ohrozené skupiny sú jednou z najžiadanejších foriem podpory a aj to dokazuje, že táto infraštruktúra dokáže byť veľmi efektívnym a rýchlym nástrojom pri distribúcii takejto adresnej a účelovej pomoci. Verím, že projekt bude úspešný a budeme ho v rámci Slovenska ďalej rozširovať," hovorí. Cieľom projektu je sledovať využiteľnosť tejto formy pomoci, ktoré budú obe organizácie sledovať spolu s ďalšími štatistikami. Dáta by mohli slúžiť ako „case study“ pre potreby prinášaní riešenia napríklad pre utečeneckú prácu alebo iné sociálne-orientované projekty či organizácie na Slovensku. Nie je vylúčené, že sa najbližšie obdobie počet prijímateľov pomoci navýši.

Peniaze pre slovenských klientov hradí občianske združenie zo svojich zdrojov, financie pre utečencov z Ukrajiny čerpá z peňazí od Medzinárodného vyšehradského fondu. „Pre Vyšehradsky fond sú organizácie v Ukrajine a občianska spoločnosť v nej partnermi už desiatky rokov. Spoločne sme cez podporené projekty vytvárali nové priateľstvá, rôzne vzdelávacie programy či kultúrne podujatia. Po začatí Ruskej agresie, ktorá viedla ku bezprecedentnému exodu ľudí z Ukrajiny, nám bolo prirodzené konať vo forme grantovej výzvy Visegrad 4 Ukraine a takto pokračovať vo vzájomnej pomoci. Hovorím o pomoci vzájomnej, nie jednosmernej. Cez túto grantovú výzvu sme prečerpali viac ako 1 milión eur na jazykové kurzy, integračné programy pre deti či nákup nevyhnutných vecí,“ začína svoje rozprávanie výkonný riaditeľ Petr Mareš, ktorý si cení aj prácu občianskeho združenia Úsmev pre druhých. „Viac ako 3 milión ľudí odišlo z Ukrajiny do bezpečia našich krajín. Takáto zmena prostredia je pre ľudí so zdravotným znevýhodnením veľmi náročná. Boli nútení odísť bez zdravotnej pomoci, ktorú im musíme nahradiť . Preto sme vďační Vašej organizácii, ktorá im túto pomoc poskytuje a zároveň prepája rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a vytvára tak bezpečné komunity."

Časť peňazí ide na stravné do pilotného projektu, zvyšok na preplácanie kompenzačných pomôcok. Tie môže občianske združenie nakupovať pre ľudí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny ešte do konca augusta. Pomoc je veľmi rôzna a individuálna. „Potreby sú vždy rozdielne. Niekto potrebuje opraviť invalidný vozík, iná rodina potrebuje odsávačku hlienov, ďalší elektrický zdvihák... A aj keď je to všetko čisté dobrovoľníctvo, som vďačný, že sa vytvoril priestor aj pre nás, aby sme vedeli pomôcť tejto skupine ľudí,“ vysvetľuje Béreš.

A či vznikne ďalší grant pod záštitou Medzinárodného vyšehradského fondu aj pre slovenské zdravotne znevýhodnené skupiny? Petr Mareš takúto možnosť nevylučuje. „Rád by som oslovil všetky organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, aby sa na nás obrátili. Privítame projekty, ktoré rôznymi spôsobmi prispejú ku zlepšeniu životných podmienok tejto skupiny v rámci krajín V4. Trikrát do roka si môžete podať grantovú žiadosť a spolupracovať na medzinárodnej úrovni. Sme tu pre vás.“

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

31.08.2022
Správy

Požiadajte si o pomoc na vzdelávacie, môžete dostať až 95 eur

Až pätnásťtisíc eur prerozdelí občianske združenie Úsmev pre druhých rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré navštevujú školy. Získať tak môžu rôzne vzdelávacie pomôcky do materských či základných škôl, ale tiež napríklad oblečenie.

viac
11.09.2022
Rozhovor

Tyflopedička Halka Tytykalová: „Míľniky sú krásna vec, ale nie každé dieťa podľa nich funguje“

V dnešnej dobe plnej informácii, diskusných fór a online poradenstiev vieme často skĺznuť do roviny porovnávania. Napreduje moje dieťa správne? Nezaostáva vo vývoji? Je s ním všetko v poriadku? Netrpezlivo čakáme na prvé, významné míľniky. Nie všetko však vždy ide podľa tabuliek. Kedy spozornieť a čo už nie je v poriadku?

viac
07.09.2022
Správy

Zdravotne znevýhodnení klienti poisťovne Dôvera majú možnosť požiadať o finančný príspevok

Aj tento rok poisťovňa Dôvera pomáha svojim poistencom v rámci grantového programu „Bojovníci za zdravie“. Na podanie žiadostí zastáva už len pár týždňov. Cieľom tohto programu je prispieť k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života ľudí.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ