1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

27.07.2022

Správy

Školy môžu podať žiadosť na kompenzáciu poplatkov za školské kluby do konca mesiaca


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky druhé kolo výzvy s názvom „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“, ktorej cieľom je odstrániť hlavnú prekážku a to poplatky za školský klub detí. Vďaka tomu sa môžu do činností školského klubu detí zapojiť aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi.

Žiadosti je možné podať do polnoci 31. júla 2022 a to prostredníctvom elektronického formulára.

Podať žiadosť sú oprávnené všetky základné školy, špeciálne základné školy a spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola, sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a ktoré zároveň majú školský klub detí zaradený do siete škôl a školských zariadení bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby a spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Vzhľadom k tomu, že táto výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania a to použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU a rovnako tak uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Všetky logá spolu s pokynmi k ich využívaniu sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výška pridelených finančných prostriedkov je vypočítaná na základe počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi, ktorí navštevujú školský klub alebo ich zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do klubu k termínu podania žiadosti. Finančné prostriedky budú poskytnuté na kompenzáciu poplatku za školský klub detí v termíne od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bolo v 1. kole výzvy podporených 229 základných škôl, ktoré získali finančné prostriedky v celkovej sume 289 575 €. Výzva pozitívne ovplyvnila celkovo 3 861 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi.

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

03.07.2024
Správy

Alex Roca: Prvý človek s Detskou mozgovou obrnou, ktorý dokončil maratón

Od malička sníval o tom, že raz dobehne maratón. Sen sa stal skutočnosťou v Barcelone, kde dokončil 26,2 míľovú (42,195 km) trasu v čase 5:50:51. Je príkladom toho, že aj keď sa zdá, že niečo nie je možné, stačí len veriť a pracovať na tom, aby sa to podarilo.

viac
25.06.2024
Správy

Nadácia SPP finančne podporuje inovatívne aktivity počas celého roka

Organizácie si môžu žiadať o finančnú podporu od Nadácie SPP počas celého roka.

viac
01.07.2024
Správy

Príspevky na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím sa zvýšia o 100 eur

Rodiny starajúce sa o deti s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa dočkajú významnej finančnej úľavy. Príspevok na opatrovanie detí s ŤZP zdvojnásobí zo súčasných 100 eur na 200 eur mesačne.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori