1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

27.07.2022

Správy

Školy môžu podať žiadosť na kompenzáciu poplatkov za školské kluby do konca mesiaca


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky druhé kolo výzvy s názvom „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“, ktorej cieľom je odstrániť hlavnú prekážku a to poplatky za školský klub detí. Vďaka tomu sa môžu do činností školského klubu detí zapojiť aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi.

Žiadosti je možné podať do polnoci 31. júla 2022 a to prostredníctvom elektronického formulára.

Podať žiadosť sú oprávnené všetky základné školy, špeciálne základné školy a spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola, sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a ktoré zároveň majú školský klub detí zaradený do siete škôl a školských zariadení bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby a spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Vzhľadom k tomu, že táto výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania a to použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU a rovnako tak uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Všetky logá spolu s pokynmi k ich využívaniu sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výška pridelených finančných prostriedkov je vypočítaná na základe počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi, ktorí navštevujú školský klub alebo ich zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do klubu k termínu podania žiadosti. Finančné prostriedky budú poskytnuté na kompenzáciu poplatku za školský klub detí v termíne od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bolo v 1. kole výzvy podporených 229 základných škôl, ktoré získali finančné prostriedky v celkovej sume 289 575 €. Výzva pozitívne ovplyvnila celkovo 3 861 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi.

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

30.08.2023
Správy

Zabehnite si v septembri beh, ktorý pomôže Riškovi

V septembri sa bude konať už 5. ročník benefičného behu „Ružinovský kolotoč“. Všetci bežecký nadšenci sa stretnú 16. septembra o 8.30 v parku Ostredky v Bratislave. Vítaní sú všetci, ktorí sa chcú zabaviť, zašportovať si a podporiť peknú myšlienku. Beh je určený pre profesionálnych aj amatérskych bežcov.

viac
07.09.2023
Správy

Nenechajte si tento víkend ujsť Radničkine trhy

Zajtra 8. septembra sa začína tradičné podujatie na zviditeľnenie zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím - Radničkine trhy. Ide o predajno-prezentačné trhy chránených dielní, sociálnych podnikov a zariadení sociálnych služieb. Radničkine trhy začínajú zajtra o 13. hodine v prietoroch Starej tržnice v Bratislave.

viac
25.08.2023
Správy

Súťaž pre zdravotne znevýhodnených „umelcov“

Úrad komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením vyhlásil súťaž pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí majú chuť prispieť svojou kreativitou k tvorbe obálky knihy o ľudských právach. Kniha pojednáva o viacerých rozsudkoch týkajúcich sa ľudí so zdravotným znevýhodnením, a to nie je v našej krajine.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ