1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

17.10.2022

Správy

Škola odmieta prijať dieťa do materskej školy, inde inklúzia funguje


Inklúzia ako proces začlenenia do spoločnosti na báze akceptácie a rešpektovania rovnej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí, v danom prípade detí, nefunguje v každej materskej škole na Slovensku rovnako.

Začiatkom školského roka 2022 upozornila TV Joj na dva odlišné prípady detí v súvislosti s nástupom do materskej školy. Chlapca s Downovým syndrómom Kika odmietli do materskej školy v Miloslavove pri Bratislave prijať, a to aj napriek tomu, že pred tým navštevoval súkromnú materskú školu, ktorá však stála rodičov stále nemalé peniaze. Prišla nám odpoveď, že prijímajú nášho syna na diagnostický pobyt na tri mesiace. My sme čakali, že pokiaľ je tá povinná predprimárna príprava, že bude prijatý na celý rok," vyjadril sa Kristiánov otec, Pavol Štugel. Starosta obce Miloslavov Milan Baďanský a riaditeľka MŠ Miloslavov Monika Neupauerová argumentujú tým, že rodičia nepredložili, resp. aj naďalej odmietajú predložiť ďalšiu správu z diagnostického procesu ohľadom skutočnosti, či ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v akom rozsahu bude potrebovať pomoc pedagogického asistenta. Rodičia malého Kristiána už v minulosti správu o komplexnej diagnostike predložili.

„Každé päťročné dieťa, bez ohľadu na to, či má alebo nemá zdravotné znevýhodnenie má právo na predprimárne povinné vzdelávanie v škôlke, ktorá je spádová.“ reagovala na situáciu Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Inú skúsenosť s prístupom štátnej materskej školy má mama malého Milanka, ktorý má rovnako ako Kiko Downov syndróm. „Je to bežná škôlka u nás v Trstenej, kde chodia bežné deti. Je spokojný, pani učiteľky nám vychádzajú v ústrety," uviedla Lýdia Hrubcová.  V prípade, že by Milanka do materskej školy neprijali, pani Lýdia by musela zostať so synom doma, pričom by bol jej syn ukrátený o vzťahy s rovesníkmi, od ktorých sa veľmi veľa učí práve pozorovaním v rámci socializácie.

Prípad malého Kristiána, ktorého neprijali do materskej školy vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie, nie je na Slovensku ojedinelý a preto jeho otec, pán Pavol, verí, že riešením ich prípadu napomôžu aj iným rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Reportáž si pozriete kliknutím sem.

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

29.05.2024
Správy

Od júla sa zvýši opatrovateľský príspevok aj príspevok na asistenciu

Nové nariadenie vlády Slovenskej republiky zvyšuje všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľov v produktívnom veku, aj u tých, ktorí sú na dôchodku a starajú sa o jednu osobu s ŤZP, sa príspevok zvýši na 615,50 eura mesačne.

viac
31.05.2024
Správy

Poviem ti to inak 2024: Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

Vzdelávací víkend "Poviem ti to inak" poskytne rodičom cenné informácie, praktické rady a podporu v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra.

viac
04.06.2024
Správy

Pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku organizuje týždenný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov. V prekrásnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc v termíne od 15. 9. 2024 - 18. 9. 2024.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori