1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

15.06.2022

Správy

Rodičia zdravotne znevýhodnených detí môžu z plánu obnovy prerobiť svoj dom - ušetria až 95 percent


Slovenské Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia zverejnilo základné kritéria v súvislosti s dotáciou na obnovu rodinného domu. Rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom môžu získať až 95% z celkovej rekonštrukcie do výšky 15 000 eur bez DPH.

Oproti pôvodnému zámeru boli kritéria na dotáciu upravené tak, aby reflektovali aktuálne sociálne a ekonomické pomery v našej krajine v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. „Vytvorili sme mechanizmus, aby prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčasnosti nedokázala ani čiastočne financovať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Jedná sa o veľký dotačný projekt zameraný na „zelenú obnovu“ rodinných domov, pričom má dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Zároveň je potrebné, aby bolo zrealizované niektoré z opatrení, akým je napríklad zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu či postavenie fotovoltanických panelov, tieniacej techniky a podobne. V rámci obnovy rodinného domu je možné jednotlivé opatrenia aj kombinovať.

Prvoradým kritériom pre získanie dotácie na obnovu rodinného domu je jeho vek. Vlastník môže získať dotáciu na obnovu desať a viac ročného domu na základe listu vlastníctva. Teda rodinný dom musí byť skolaudovaný pred 1. januárom 2013 a je v prevažnej miere využívaný na bývanie.

Ďalšou dôležitou podmienkou pre získanie príspevku je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu. Ten nemôže byť skorší ako 1. február 2020, pretože o dotáciu budú môcť požiadať aj tí vlastníci rodinných domov, ktorí už s rekonštrukciou začali. Suma dotácie môže byť maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Zvýhodnenou skupinou žiadateľov majú byť rodiny so štyrmi a viac deťmi, jednorodičia a rodiny so zdravotne znevýhodneným členom rodiny. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať o dotáciu až do výšky 15 000 € + DPH na služby od platcov DPH, čo predstavuje 95 % oprávnených nákladov. Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je avizované na jeseň 2022. Celkovo sa plánuje do r. 2026 podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov. O dotácie na obnovu domov sa predpokladá veľký záujem. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na bezplatnej Zelenej linke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na telefónnom čísle 0800 144 440, ako aj na webe obnovdom.sk  či plan-obnovy-dotacie.sk.

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

14.08.2022
Správy

Festival Paráda už v sobotu! Bez bariér a s programom pre všetky generácie

V sobotu 20. augusta sa v priestoroch HS Centra na Hlbokej ulici v Piešťanoch uskutoční ďalší ročník bezbariérového festivalu Paráda. Tešiť sa môžete na para-športy, tvorivé, zábavné a inkluzívne aktivity či hudobný program. Začína sa o desiatej hodine. Prvých päťdesiat detí v zóne Ruka v ruke čaká prekvapenie.

viac
10.08.2022
Správy

Tento rok v júli si nepočujúce deti užili tábor aj stretnutie kamarátov s ich rodinami

V dňoch od 25. do 29. júla sa v Gemerských Tepliciach pod záštitou OZ Uškové deti konal prvý ročník tábora pre nepočujúce deti. Tábora sa celkovo zúčastnilo pätnásť detí, pričom deväť z nich bolo s poruchami sluchu a zvyšok tvorili ich súrodenci.

viac
25.07.2022
Správy

Úsmev pre druhých skúša pilotný sociálny projekt, takmer tridsiatke rodín prispieva na jedlo

Dvadsať sedem sociálne slabších rodín či rodín so zdravotne znevýhodneným členom získa ešte počas leta príspevok 150 eur na stravné v troch splátkach. Peniaze nedostanú do ruky ani poštou, využívať budú kreditné karty od gastrofiriem Doxx a Edenred. Tieto spoločnosti sú známe predajom stravných lístkov pre zamestnancov či firmy. Prvýkrát však môžu využiť potenciál kreditných kariet na nákup potravín aj v sociálnej oblasti.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ