1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

14.08.2023

Správy

Od polovice augusta môžete žiadať o dotáciu na stravu pre svoje dieťa vo výške 160 eur


Deťom, ktorým je poskytovaná sociálna starostlivosť v zariadenia či už ambulantnou alebo pobytovou formou prispeje štát na stravu. Dotácia vo výške stošesťdesiat eur predstavuje nástroj, ktorým štát podporí výchovu detí k stravovacím návykom. Rodičia a osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti môžu o dotáciu požiadať od 15. augusta do 15. septembra 2023.

Dotácia je určená deťom, ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadeniach a popritom by sa mali predprimárne vzdelávať alebo si plniť povinnú školskú dochádzku. To znamená, že dieťa do konca tohto kalendárneho roku sa vzdeláva na základe individuálneho plánu vzdelávania bez pravidelnej účasti na vyučovaní. Uvedené sa týka aj detí, ktoré sú oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a zdravotný stav im neumožňuje vzdelávať sa, avšak súčasne im je poskytnutá sociálna služba v niektorom zo zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári. Na Slovensku je evidovaných približne päťsto takýchto detí.

O dotáciu môže žiadať rodiť alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. Dotácia má pokryť náklady na obedy a iné jedlo v období štyroch kalendárnych mesiacov, a to od septembra do decembra tohto roku.

Vzor žiadosti nájdete na tejto stránke.

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

29.05.2024
Správy

Od júla sa zvýši opatrovateľský príspevok aj príspevok na asistenciu

Nové nariadenie vlády Slovenskej republiky zvyšuje všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľov v produktívnom veku, aj u tých, ktorí sú na dôchodku a starajú sa o jednu osobu s ŤZP, sa príspevok zvýši na 615,50 eura mesačne.

viac
31.05.2024
Správy

Poviem ti to inak 2024: Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

Vzdelávací víkend "Poviem ti to inak" poskytne rodičom cenné informácie, praktické rady a podporu v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra.

viac
04.06.2024
Správy

Pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku organizuje týždenný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov. V prekrásnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc v termíne od 15. 9. 2024 - 18. 9. 2024.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori