1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

14.08.2023

Správy

Od polovice augusta môžete žiadať o dotáciu na stravu pre svoje dieťa vo výške 160 eur


Deťom, ktorým je poskytovaná sociálna starostlivosť v zariadenia či už ambulantnou alebo pobytovou formou prispeje štát na stravu. Dotácia vo výške stošesťdesiat eur predstavuje nástroj, ktorým štát podporí výchovu detí k stravovacím návykom. Rodičia a osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti môžu o dotáciu požiadať od 15. augusta do 15. septembra 2023.

Dotácia je určená deťom, ktorým sú poskytované sociálne služby v zariadeniach a popritom by sa mali predprimárne vzdelávať alebo si plniť povinnú školskú dochádzku. To znamená, že dieťa do konca tohto kalendárneho roku sa vzdeláva na základe individuálneho plánu vzdelávania bez pravidelnej účasti na vyučovaní. Uvedené sa týka aj detí, ktoré sú oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a zdravotný stav im neumožňuje vzdelávať sa, avšak súčasne im je poskytnutá sociálna služba v niektorom zo zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári. Na Slovensku je evidovaných približne päťsto takýchto detí.

O dotáciu môže žiadať rodiť alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. Dotácia má pokryť náklady na obedy a iné jedlo v období štyroch kalendárnych mesiacov, a to od septembra do decembra tohto roku.

Vzor žiadosti nájdete na tejto stránke.

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

07.09.2023
Správy

Nenechajte si tento víkend ujsť Radničkine trhy

Zajtra 8. septembra sa začína tradičné podujatie na zviditeľnenie zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím - Radničkine trhy. Ide o predajno-prezentačné trhy chránených dielní, sociálnych podnikov a zariadení sociálnych služieb. Radničkine trhy začínajú zajtra o 13. hodine v prietoroch Starej tržnice v Bratislave.

viac
28.09.2023
Správy

Využite možnosť denných táborov pre deti s NKS či PAS

Občianske združenie Spolu pre nás ponúka možnosť denných táborov počas školských prázdnin v tomto kalendárnom roku. Denné tábory, ktoré sa budú realizovať v priestoroch centra Suppiq, sú určené pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami autistického spektra, poruchami učenia a ďalšími špecifickými poruchami v súvislosti s komunikáciou. Okrem hier čakajú deti aj jazykové cvičenia a terapie.

viac
23.09.2023
Správy

Prečítali sme volebné programy: Čo strany ponúkajú pre zdravotne znevýhodnených

Pozrite si, ktoré strany sa venovali vo svojich programoch tematike zdravotného znevýhodnenia.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ