1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

16.03.2023

Správy

Neľudské zaobchádzanie voči osobám so zdravotným znevýhodnením či týranie bude riešiť komisár


Začiatkom tohto roka vláda Slovenskej republiky predložila návrh novely zákona o verejnom ochrancovi práv, čo v praxi znamená zmenu legislatívy smerujúcej k vytvoreniu národného preventívneho mechanizmu. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím tak bude môcť monitorovať už aj mučenie, týranie a neľudské zaobchádzanie voči osobám so zdravotným znevýhodnením.

Momentálne je v našej krajine ratifikovaný, teda schválený, len Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (ďalej len Dohovor OSN proti mučeniu). Opčný protokol k tomuto dohovoru však doposiaľ Slovenská republika neratifikovala. Opčný protokol je potrebný pre zavedenie systému monitorovania vo vnútri krajiny. Nateraz je možné vykonávať len nadnárodné kontroly – teda kontroly zo zahraničia raz za pár rokov. Po prijatí opčného protokolu bude možné robiť cielené monitorovacie návštevy v súvislosti s dodržiavaním Dohovoru OSN proti mučeniu a to všade tam, kde sa nachádzajú osoby pozbavené osobnej slobody, zdravotne znevýhodnené osoby a osoby odkázané na poskytovanie starostlivosti – pôjde predovšetkým o zariadenia sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti ako napr. psychiatria, zariadenia ochranného liečenia, doliečovacie zariadenia a iné.

Po novom budú na dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu dohliadať tri inštitúcie – verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom každý zastreší svoju špecifickú oblasť pôsobnosti. „Za veľký prínos považujem možnosť pôsobiť v tejto problematike preventívne, iniciovať zmeny legislatívy a podobne - teda to, čo sme doteraz mohli robiť len vo vzťahu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Vzhľadom na rozšírenie kompetencií, bude Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím personálne posilnený o 6 zamestnancov a finančne podporený zo štátneho rozpočtu. V prípade, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh schvália a dôjde aj k ratifikácií Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu, zmeny by mali začať platiť od mája 2023.

Ako sa zmení činnosť úradu informovali na sociálnej sieti. „Budeme robiť cielené monitorovacie návštevy týkajúce sa vyslovene dodržiavania Dohovoru OSN proti mučeniu, a to na miestach, kde sa nachádzajú osoby - najmä so zdravotným postihnutím - zbavené osobnej slobody: v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, liečebňach pre dlhodobo chorých aj v zariadeniach, kde sa poskytuje ochranné liečenie. Zdôrazňujeme, že do mnohých zariadení sme chodili a robili sme v nich monitoringy už aj doteraz, ale len na základe Dohovoru o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Budeme môcť pôsobiť aj preventívne, iniciovať zmeny legislatívy a podobne - teda všetko to, čo sme doteraz mohli robiť len vo vzťahu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. ÚKOZP dostane na túto kompetenciu dotáciu zo štátneho rozpočtu na prijatie 6 nových zamestnancov. Teraz je nás 12, takže to pre nás znamená navýšenie o polovicu."

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

15.03.2023
Správy

Jednorodičia môžu opäť získať 400 eur

Nadácia pre deti Slovenka – Hodina deťom otvára jarné kolo grantového programu určeného na pomoc jednorodičom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením či riešením náročných životných situácií. Od 14. marca je možné požiadať o finančný príspevok vo výške 400 eur, ktorý je určený predovšetkým rodičom samoživiteľom, starým rodičom, ktorí sa starajú o deti do 18 rokov alebo opatrovníkom.

viac
05.03.2023
Správy

Spoločnosť Bra Air daruje deťom so zdravotným znevýhodnením zážitkový let

Pri príležitosti otvorenia novej pobočky v Poprade sa rozhodla spoločnosť Bra Air potešiť niekoľko zdravotne znevýhodnených a dlhodobo chorých detí, pre ktoré si pripravila bezplatné vyhliadkové lety ponad Tatry.

viac
08.03.2023
Správy

Na Európsky deň logopédie prišli v Axis Medical s novinkou pre širokú verejnosť

Šiesteho marca sme si pripomenuli Európsky deň logopédie. Je to deň, kedy bola založená Európska spoločnosť združujúca asociácie a spoločnosti logopédov v rôznych európskych krajinách. Pri tejto príležitosti, a pre vysoký dopyt po logopédií, sa v rehabilitačnom centre AXIS Medical v Piešťanoch rozhodli ponúknuť možnosť externej logopédie pre širokú verejnosť. To znamená, že si záujemcovia budú vedieť objednať rehabilitáciu samostatne - nad rámec rehabilitačného programu.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ