1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

02.02.2022

Správy

Nadácia KIA Slovakia prišla s grantom pre zdravotne znevýhodnených športovcov


Cieľ grantu s názvom Inšpirácia pohybom je zameraný na podporu a rozvoj športu zdravotne a mentálne znevýhodnených športovcov. Projekty sa v spolupráci s mimovládnou organizáciou môžu predkladať do 11. februára 2022. Maximálna výška podpory je 4000 eur.

Cieľ grantového programuje zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým a zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami. Patrí sem i podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených či zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti.

Finančné prostriedky sa môžu využiť na materiálne zabezpečenie športových aktivít (zakúpenie športového vybavenia, pomôcok a pod.), výstavbu, revitalizáciu a rekonštrukcia športovísk a hracích plôch využívaných znevýhodnenými športovcami.

Program je určený pre mimovládne organizácie zo Slovenska, teda predkladateľom nemôže byť fyzická osoba. Zároveň musí byť v stanovách organizácie uvedené, že medzi jej činnosti patrí aktívna podpora športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov, prípadne je organizácia členom jedného z uvedených zväzov:

- Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov,

- Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím,

- Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov,

- Deaflympijský výbor Slovenska,

- Slovenský paralympijský výbor,

- alebo je členom iného športového zväzu, asociácie, výboru, ktorých cieľom je združovanie športových organizácií za účelom podpory športu zdravotne alebo mentálne znevýhodnených športovcov

Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 11. februára 2022 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke nadácie. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.

Viac informácií nájdete na stránke nadácie.

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

14.08.2022
Správy

Festival Paráda už v sobotu! Bez bariér a s programom pre všetky generácie

V sobotu 20. augusta sa v priestoroch HS Centra na Hlbokej ulici v Piešťanoch uskutoční ďalší ročník bezbariérového festivalu Paráda. Tešiť sa môžete na para-športy, tvorivé, zábavné a inkluzívne aktivity či hudobný program. Začína sa o desiatej hodine. Prvých päťdesiat detí v zóne Ruka v ruke čaká prekvapenie.

viac
10.08.2022
Správy

Tento rok v júli si nepočujúce deti užili tábor aj stretnutie kamarátov s ich rodinami

V dňoch od 25. do 29. júla sa v Gemerských Tepliciach pod záštitou OZ Uškové deti konal prvý ročník tábora pre nepočujúce deti. Tábora sa celkovo zúčastnilo pätnásť detí, pričom deväť z nich bolo s poruchami sluchu a zvyšok tvorili ich súrodenci.

viac
25.07.2022
Správy

Úsmev pre druhých skúša pilotný sociálny projekt, takmer tridsiatke rodín prispieva na jedlo

Dvadsať sedem sociálne slabších rodín či rodín so zdravotne znevýhodneným členom získa ešte počas leta príspevok 150 eur na stravné v troch splátkach. Peniaze nedostanú do ruky ani poštou, využívať budú kreditné karty od gastrofiriem Doxx a Edenred. Tieto spoločnosti sú známe predajom stravných lístkov pre zamestnancov či firmy. Prvýkrát však môžu využiť potenciál kreditných kariet na nákup potravín aj v sociálnej oblasti.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ