1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

04.11.2022

Správy

Nadácia Kia finančne podporí organizácie, ktoré sa venujú znevýhodneným rodinám


Nadácia Kia vyhlásila 13. októbra tretí ročník grantového programu Adventný kalendár, ktorého cieľom je ochrana zdravia a sociálna pomoc znevýhodneným. Program je určený pre právnické osoby, mimovládne organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktoré svoju činnosť vykonávajú viac ako jeden rok a zároveň im neboli v roku 2021 ani v roku 2022 poskytnuté finančné prostriedky z iných programov Nadácie Kia.

Žiadatelia môžu získať finančné prostriedky na úhradu nákladov na liečbu, na zakúpenie zdravotných pomôcok a tiež materiálnu pomoc pre znevýhodnené rodiny a ich deti. Príspevok nie je určený na úhradu cestovných nákladov, prenájmu priestorov a ostatných režijných nákladov organizácie.

V rámci grantového programu Adventný kalendár bude prerozdelených celkovo 19 200 eur, pričom maximálna výška podpory jedného projektu je 800 eur. Finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Organizácie môžu svoje verejnoprospešné projekty predkladať do 13. novembra a to výlučne prostredníctvom elektronického formulára. Žiadosti podané iným spôsobom nebudú akceptované.

Celé podmienky grantového programu nájdete na stránke nadácie.   

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

29.05.2024
Správy

Od júla sa zvýši opatrovateľský príspevok aj príspevok na asistenciu

Nové nariadenie vlády Slovenskej republiky zvyšuje všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľov v produktívnom veku, aj u tých, ktorí sú na dôchodku a starajú sa o jednu osobu s ŤZP, sa príspevok zvýši na 615,50 eura mesačne.

viac
31.05.2024
Správy

Poviem ti to inak 2024: Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

Vzdelávací víkend "Poviem ti to inak" poskytne rodičom cenné informácie, praktické rady a podporu v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra.

viac
04.06.2024
Správy

Pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku organizuje týždenný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov. V prekrásnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc v termíne od 15. 9. 2024 - 18. 9. 2024.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori