1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

28.07.2022

Správy

Na invalidnom vozíku v sklade medzi potravinami? Aj toto sa deje v našich vlakoch


Slovenská sochárka žijúca v Berlíne Zorka Lednarova, ktorá je odkázaná na invalidný vozík aj dýchací prístroj, cestovala vlakom z Prahy do Bratislavy vo vozni, ktorý bol skladom s občerstvením. A to napriek tomu, že svoju cestu prepravcovi riadne oznámila vopred.

Otrasnú skúsenosť, keď na ňu a jej syna doslova padali plechovky s nápojmi, a keď jej pán od minibaru "odhrnul" miesto na zemi, aby si dýchací prístroj mohla zapojiť do elektriny, opísala na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. Na kauzu reagoval aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. „Je nanajvýš neprípustné a nedôstojné, aby sa človek na vozíku alebo so zníženou pohyblivosťou prepravoval vo vozni určenom pre batožiny či na sklad občerstvenia," napísali na sociálnej sieti.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je nadradený národným zákonom, v Článku 9 - PRÍSTUPNOSŤ hovorí, že štáty, ktoré ho prijali (medzi nimi ČR aj SR), majú umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života a majú prijať také opatrenia, ktoré im zabezpečia prístup k fyzickému prostrediu, doprave, informáciám a komunikácii na rovnakom základe s ostatnými. 

K celej kauze sa vyjadrila aj spoločnosť ŽSR. „Čo sa stalo nás nekonečne mrzí a žiadne ospravedlnenie nevráti čas späť. Bohužiaľ, vo veľkej miere je to o ľuďoch. Aj tu zlyhal konkrétny človek, ktorý porušil predpisy a ešte sa potom správal ako blbec. Naposledy, keď sme riešili reklamáciu pani Lednárovej, sa zas niekto (cestujúci) pokúsil spláchnuť plienku v toalete pre imobilných cestujúcich, čim odpálil celý vagón na niekoľko dní a drasticky znížil kvalitu cesty pre našich imobilných zákazníkov. Nie sme bez chyby, nemáme nekonečne veľa peňazí, ale často obyčajná ľudská empatia vie prekonať hory... Vo vlaku EC 279 Metropolitan (Praha hl. n. 10:56 – Szob 17:29) nebol radený reštauračný vozeň. To sa, žiaľ, stáva pre nedostatok dostupných vozňov, ktorý spôsobil aj koronavírus a extrémny nárast cien dielov. V takomto prípade sa dáva do vlaku minibarový vozík, aby bola zabezpečená aspoň základná možnosť občerstvenia našich cestujúcich. Minibarový vozík má byť umiestnený vo vozni číslo 369, kde má vyhradený oddiel, do ktorého sa nepredávajú miestenky. Nanešťastie v tomto prípade České dráhy (ČD), ktoré prostredníctvom svojich dodávateľov (JLV) proces v našich vlakoch medzi Českou republikou a Maďarskom riadia, minibarový vozík umiestnili do vozňa typu Bdghmeer číslo 370 nesprávne. Reakciu Českých dráh pripájame v plnom znení: Tento výjimečný a mimořádný případ řešíme se servisní společností tak, aby se neopakoval. Servisní společnost má pro minibar vyhrazený jiný oddíl ve vlaku, který je mimo rezervační systém a rezervace do něj není možné zakoupit. Cestující se za komplikace omlouváme. ČD ve spolupráci se ZSSK a MÁV Start se snaží nabízet cestujícím s handicapem na lince Metropolitan/Hungaria Praha - Bratislava - Budapest co nejlepší služby, na trasu vypravují každé dvě hodiny spoje evropské třídy EuroCity s bezbariérovými vozy, které standardně nabízejí komfortní cestování ve speciálním klimatizovaném oddíle vybaveném veškerým obvyklým komfortem vlaků EC/IC. V tomto případě se jednalo pravděpodobně o chybu konkrétního jednoho zaměstnance, který nevyužil svůj standardní vyhrazený oddíl, ale použil tento speciální oddíl určeny pro cestující na vozíku. Celá záležitost nás mrzí a je dále v interním šetření společnosti a v řešení s naším dodavatelem, aby se neopakoval. V tuto chvíli bohužel víc nedokážeme říci. Podľa zamestnancov vo vlaku bolo „bežné“, že v tomto kupé je minibar a imobilní cestujúci cestujú v úschovní bicyklov a batožín." Na otázku či je takéto cestovanie pre zdravotne znevýhodnených ľudí na invalidnom vozíku reagovalo ZSSK nasledovne. „Nie, nie je to bežné, ide o ojedinelý prípad, spolu s našimi partnermi budeme pracovať na tom, aby sa už neopakoval. Išlo o zlyhanie konkrétnych ľudí a porušenie pravidiel u dodávateľa Českých dráh. Takáto situácia nastala podľa našej vedomosti prvýkrát počas našej spolupráce s ČD. Aj vo vnútroštátnych vlakoch máme nastavený obdobný systém, kde má minibar v prípade neradenia reštauračného vozňa vyhradený samostatný bežný oddiel, kam sa potom nepredávajú miestenky, teda nie oddiel pre imobilných cestujúcich. Je možné, že sa prevádzkovatelia minibaru spoliehali, že toto kupé ostane prázdne, resp. sa to „nejako“ vyrieši. Úprimne, sme radi, že sa pani Lednárová ozvala. Platí to na všetky prípady našich zlyhaní, aby sme vedeli, kde sú naše slabé miesta potrebujeme o nich vedieť aj z pohľadu zákazníkov, preto každého povzbudzujeme, aby nám o našich konkrétnych nedostatkoch napísal na webe. Z nášho pohľadu treba dodať, že počet imobilných cestujúcich, či cestujúcich s vyžiadanou asistenciou u nás kontinuálne stúpa, napriek tomu, že pribúdajú stanice i vlaky, kde sa už cestujúci s vozíkom pre dobrý stav staníc a vlakov ani nenahlasujú, čomu sa veľmi tešíme. Berieme to ako dôkaz, že situáciu posúvame k lepšiemu. Pre lepší obraz, v poslednom predkoronovom roku 2019 sme prepravili 3 128 imobilných cestujúcich, pričom sme dostali 13 súvisiacich sťažností, a aj z tohto čísla bola časť sťažnosti smerovaná na nefunkčnú infraštruktúru Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Tento rok sme do konca júna prepravili 955 cestujúcich s vozíkom, dostali sme 6 sťažnosti, vrátane júlovej sťažnosti pani Lednárovej. Zákazníčke i jej sprievodu vrátime celé cestovné."

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady(ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave:

- Osobná železničná preprava by mala byť všeobecne v prospech občanov. Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia, veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu by preto mali mať možnosti cestovania železničnou prepravou porovnateľné s možnosťami ostatných občanov.

- Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou majú ako všetci ostatní občania rovnaké právo na voľný pohyb, slobodu výberu a nediskrimináciu.

- Osobitná pozornosť by sa mala okrem iného venovať poskytovaniu informácií o prístupnosti železničných služieb, podmienkach prístupu k vozňom a k zariadeniam vo vlaku zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou.

- S cieľom poskytnúť najlepšie informácie o meškaniach pre cestujúcich s poškodením zmyslových orgánov by sa mali používať vizuálne a zvukové systémy, podľa toho, čo je vhodné. Zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou by mali mať možnosť zakúpiť si prepravné doklady vo vlaku bez dodatočných poplatkov.

- Železničné podniky a manažéri staníc by mali zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivosťou prostredníctvom dodržiavania TSI pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, aby zabezpečili, že v súlade s pravidlami verejného obstarávania Spoločenstva sa všetky budovy a koľajové vozidlá stanú bezbariérovými postupným odstránením fyzických prekážok a funkčných obmedzení pri nákupe nového materiálu alebo pri výkone rekonštrukcií alebo významných renovácií.

 

  

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

30.08.2023
Správy

Zabehnite si v septembri beh, ktorý pomôže Riškovi

V septembri sa bude konať už 5. ročník benefičného behu „Ružinovský kolotoč“. Všetci bežecký nadšenci sa stretnú 16. septembra o 8.30 v parku Ostredky v Bratislave. Vítaní sú všetci, ktorí sa chcú zabaviť, zašportovať si a podporiť peknú myšlienku. Beh je určený pre profesionálnych aj amatérskych bežcov.

viac
07.09.2023
Správy

Nenechajte si tento víkend ujsť Radničkine trhy

Zajtra 8. septembra sa začína tradičné podujatie na zviditeľnenie zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím - Radničkine trhy. Ide o predajno-prezentačné trhy chránených dielní, sociálnych podnikov a zariadení sociálnych služieb. Radničkine trhy začínajú zajtra o 13. hodine v prietoroch Starej tržnice v Bratislave.

viac
25.08.2023
Správy

Súťaž pre zdravotne znevýhodnených „umelcov“

Úrad komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením vyhlásil súťaž pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí majú chuť prispieť svojou kreativitou k tvorbe obálky knihy o ľudských právach. Kniha pojednáva o viacerých rozsudkoch týkajúcich sa ľudí so zdravotným znevýhodnením, a to nie je v našej krajine.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ