1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

03.03.2022

Správy

Máte súrodenca so zdravotným znevýhodnením? Vyplňte prosím dotazník


Študentka psychológie Viktória hľadá ľudí vo veku od 18-40 rokov, ktorí dlhodobo žili alebo žijú so súrodencom so zdravotným znevýhodnením.

Dotazník si otvoríte kliknutím sem. Jeho vyplnenie trvá asi 20 minút.

Celá žiadosť študentky:

Milý účastník/účastníčka výskumu,

volám sa Viktória Majdáková a som študentkou psychológie na Prešovskej univerzite. Touto formou by som Vás chcela požiadať o spoluprácu a vyplnenie dotazníka k výskumnej časti mojej diplomovej práce. Moja diplomová práca sa zaoberá prediktormi životnej pohody súrodencov osôb so zdravotným znevýhodnením/postihnutím.

Účastník výskumu musí spĺňať nasledujúce podmienky, pokiaľ dané podmienky nespĺňate, dotazník nevypĺňajte! Ste súrodencom osoby so zdravotným znevýhodnením/postihnutím (intelektuálne postihnutie/mentálna retardácia, autizmus alebo Downov syndróm, prípadne iné). Ste vo veku 18-40 rokov. Netrpíte žiadnym postihnutím ani poškodením mozgu. Váš súrodenec nebol/nie je v ústavnej starostlivosti a žili ste/žijete s ním v spoločnej domácnosti počas detstva a dospievania.

Vyplnenie dotazníka trvá cca. 20 minút, je dobrovoľné a anonymné. Jeho vyplnením vyjadrujete svoj súhlas s účasťou na výskume a so spracovaním Vami poskytnutých dát pre účely výskumnej časti mojej diplomovej práce. Pred odovzdaním dotazníka sa presvedčte, že ste odpovedali na každú položku. V prípade akýchkoľvek otázok spojených s výskumom sa na mňa môžete obrátiť prostredníctvom mailu viktoria.majdakova@gmail.com.

*ak máte viac ako jedného súrodenca so zdravotným znevýhodnením/postihnutím vzťahujete otázky týkajúce sa súrodeneckého vzťahu a postihnutia na toho súrodenca, ktorý je Vám vekovo najbližší.

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

29.05.2024
Správy

Od júla sa zvýši opatrovateľský príspevok aj príspevok na asistenciu

Nové nariadenie vlády Slovenskej republiky zvyšuje všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľov v produktívnom veku, aj u tých, ktorí sú na dôchodku a starajú sa o jednu osobu s ŤZP, sa príspevok zvýši na 615,50 eura mesačne.

viac
31.05.2024
Správy

Poviem ti to inak 2024: Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

Vzdelávací víkend "Poviem ti to inak" poskytne rodičom cenné informácie, praktické rady a podporu v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra.

viac
04.06.2024
Správy

Pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku organizuje týždenný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov. V prekrásnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc v termíne od 15. 9. 2024 - 18. 9. 2024.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori