1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

13.12.2022

Správy

Máte školáka s vývinovou poruchou reči? Zapojte sa do prieskumu


Študentka vysokej školy v rámci svojej záverečnej práce započala prieskum, ktorého cieľom je zmapovanie aktuálnej situácie v súvislosti so sebapoňatím a akademickou sebaúčinnosťou detí staršieho školského veku s vývinovou poruchou jazyka. Do prieskumu sa môžu, prostredníctvom online priestoru, zapojiť všetci rodičia detí starších ako štrnásť rokov, ktorým bola diagnostikovaná niektorá z mnohých druhov narušenej komunikačnej schopnosti.  Vyplnenie je anonymné.

„V práci sa nezameriavam len jednou konkrétnou poruchou, ale vo všeobecnosti na narušenú komunikačnú schopnosť. Preto je prieskum orientovaný na veľké množstvo vývinových porúch akými sú napríklad špecifické poruchy vývinu reči a jazyka, vývinová dysfázia a špecificky narušený vývin reči, špecifická porucha artikulácie reči, dyslália, narušenie zvukovej roviny reči, receptívna porucha reči, Wernického afázia, ale i vrodená sluchová nevšímavosť, či slovná hluchota, expresívna porucha reči, šušlanie a iné," vysvetľuje realizátorka prieskumu Klaudia Sihelská .

Prieskum je rozdelený na dva anonymné online dotazníky, ktoré je možné vyplniť po kliknutí na druh dotazníku nižšie.

Dotazník o sebapoňatí

Dotazník o akademickej sebaúčinnosti

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

02.05.2024
Správy

Bra Air ponúka bezplatné vyhliadkové lety pre deti do zdravotným znevýhodnením

Spoločnosť Bra Air otvorila svoju pobočku v Poprade. S týmto krokom prichádza aj nádherná iniciatíva - bezplatné vyhliadkové lety okolo majestátnych Tatier pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo dlhodobo choré deti.

viac
29.04.2024
Správy

Asperger vs. Wittgenstein – divadelné predstavenie spojené s diskusiou na tému autizmu

Ako vidia svet ľudia s autizmom? Ako by mohol vyzerať, keby sme ho vnímali ich zmyslami? Divadelné predstavenie divadla Non.Garde s názvom "Asperger vs. Wittgenstein" prichádza s jedinečnou kombináciou divadelného umenia a diskusie na tému autizmu.

viac
07.05.2024
Správy

Osoby so zdravotným znevýhodnením budú cestovať s európskymi preukazmi

Poslanci Európskeho parlamentu nedávno definitívne schválili zavedenie európskych preukazov a európskych parkovacích preukazov pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ