1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

13.12.2022

Správy

Máte školáka s vývinovou poruchou reči? Zapojte sa do prieskumu


Študentka vysokej školy v rámci svojej záverečnej práce započala prieskum, ktorého cieľom je zmapovanie aktuálnej situácie v súvislosti so sebapoňatím a akademickou sebaúčinnosťou detí staršieho školského veku s vývinovou poruchou jazyka. Do prieskumu sa môžu, prostredníctvom online priestoru, zapojiť všetci rodičia detí starších ako štrnásť rokov, ktorým bola diagnostikovaná niektorá z mnohých druhov narušenej komunikačnej schopnosti.  Vyplnenie je anonymné.

„V práci sa nezameriavam len jednou konkrétnou poruchou, ale vo všeobecnosti na narušenú komunikačnú schopnosť. Preto je prieskum orientovaný na veľké množstvo vývinových porúch akými sú napríklad špecifické poruchy vývinu reči a jazyka, vývinová dysfázia a špecificky narušený vývin reči, špecifická porucha artikulácie reči, dyslália, narušenie zvukovej roviny reči, receptívna porucha reči, Wernického afázia, ale i vrodená sluchová nevšímavosť, či slovná hluchota, expresívna porucha reči, šušlanie a iné," vysvetľuje realizátorka prieskumu Klaudia Sihelská .

Prieskum je rozdelený na dva anonymné online dotazníky, ktoré je možné vyplniť po kliknutí na druh dotazníku nižšie.

Dotazník o sebapoňatí

Dotazník o akademickej sebaúčinnosti

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

07.09.2023
Správy

Nenechajte si tento víkend ujsť Radničkine trhy

Zajtra 8. septembra sa začína tradičné podujatie na zviditeľnenie zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím - Radničkine trhy. Ide o predajno-prezentačné trhy chránených dielní, sociálnych podnikov a zariadení sociálnych služieb. Radničkine trhy začínajú zajtra o 13. hodine v prietoroch Starej tržnice v Bratislave.

viac
28.09.2023
Správy

Využite možnosť denných táborov pre deti s NKS či PAS

Občianske združenie Spolu pre nás ponúka možnosť denných táborov počas školských prázdnin v tomto kalendárnom roku. Denné tábory, ktoré sa budú realizovať v priestoroch centra Suppiq, sú určené pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami autistického spektra, poruchami učenia a ďalšími špecifickými poruchami v súvislosti s komunikáciou. Okrem hier čakajú deti aj jazykové cvičenia a terapie.

viac
23.09.2023
Správy

Prečítali sme volebné programy: Čo strany ponúkajú pre zdravotne znevýhodnených

Pozrite si, ktoré strany sa venovali vo svojich programoch tematike zdravotného znevýhodnenia.

viac

partneri

  • Genetické syndrómy
  • Trnavský samosprávny kraj
  • TrustPay
  • VGD-Slovakia
  • Sokratov inštitút
  • iFocus
  • Kam na menu
  • EU-fond-logo
  • OP LZ