1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

08.10.2022

Správy

Koncom septembra sa udeľovali ocenenia Sociálny čin roka 2021


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo štvrtok 29. septembra 2022 udeľovalo morálne ocenenia Sociálny čin roka 2021. Už od roku 2003 sú ocenenia každoročne udeľované v troch kategóriách. Tento rok udelil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) 23 bežných ocenení v kategóriách - Sociálny čin roka, Ocenenie zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce a Ocenenie zamestnancov centier pre deti a rodiny, a 4 špeciálne ocenenia za pomoc deťom a ich rodinám po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine.

Medzi ocenenými v kategórií Sociálny čin roka 2021 boli napríklad Monika Szatványiová (Úsmev ako dar), ktorej sa podarilo nájisť nový bezpečný domov pre troch študentov strednej školy, potom ako boli vystavení v rámci biologickej rodiny násiliu a možno aj sexuálnemu zneužívaniu, bez toho, aby došlo k umiestneniu detí do ústavnej starostlivosti štátu. Terézia Podolánová (Centrum pre deti a rodiny v Považskej Bystrici), o ktorej napísali „Ako profesionálny rodič sa stará o 2 maloleté deti a v období sviatkov pripravuje slávnostnú atmosféru aj pre ich ďalších súrodencov. Okrem nich si nájde čas na pomoc osamelým tehotným ženám, matkám s deťmi, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom a v rámci spolupráce s neziskovými organizáciami v Rajci, ako projektová manažérka píše a koordinuje projekty zamerané na sociálne znevýhodnené skupiny.“ Ocenenie z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny si prevzal aj  Richard Kopún (zakladateľ Slovenskej chránenej dielne v Piešťanoch), ktorý sa zaslúžil o skvalitňovanie sociálnych služieb tým, že v súčasnosti je dielňa pretransformovaná na registrovaný sociálny podnik s viac než 42 zamestnancami, z toho 34 je zdravotne znevýhodnených. Podnik aktuálne investuje do rozvoja spracovania textilu.

V ďalších dvoch kategóriách boli ocenené kolektívy oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vedenie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pôsobia v Humennom a Snine, Košiciach, Michalovciach a Trebišove, a to vzhľadom na promptné riešenie neľahkých situácií v súvislosti s pandémiou ochorenia Cvid-19 a neskôr vojnou na Ukrajine. "Vo vypätej a emocionálne náročnej situácii riešili okamžité umiestnenie dieťaťa do bezpečia a zároveň aj poskytnutie krízovej intervencie. Svoju podporu a riešenia prinášali i matkám s deťmi. Tým sa len potvrdilo, že kolegovia z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately považujú podanie pomocnej ruky za samozrejmosť a morálnu povinnosť,“ ocenil minister Milan Krajniak.

Za sociálny čin sa podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva. Ministerstvo prijímalo nominácie na ocenenie jednotlivcov či kolektívy zo strany verejnosti do 6. júna 2022. Nominácie, ktoré bolo možné zaslať do 6. júna 2022, vyhodnocovala odborná komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu, kreativitu a adresnosť činností, kvalitu poskytovaných služieb a mieru vplyvu na zlepšenie životnej situácie občanov.

Celý zoznam ocenených nájdete kliknutím sem.

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

29.05.2024
Správy

Od júla sa zvýši opatrovateľský príspevok aj príspevok na asistenciu

Nové nariadenie vlády Slovenskej republiky zvyšuje všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľov v produktívnom veku, aj u tých, ktorí sú na dôchodku a starajú sa o jednu osobu s ŤZP, sa príspevok zvýši na 615,50 eura mesačne.

viac
31.05.2024
Správy

Poviem ti to inak 2024: Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

Vzdelávací víkend "Poviem ti to inak" poskytne rodičom cenné informácie, praktické rady a podporu v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra.

viac
04.06.2024
Správy

Pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku organizuje týždenný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov. V prekrásnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc v termíne od 15. 9. 2024 - 18. 9. 2024.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori