1
×
Logo Úsmev pre druhých
Prihlásiť sa Registrovať
Logo Úsmev pre druhých
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Magazín

späť

19.12.2022

Správy

CŠPP sa od januára premenujú na Centrá poradenstva a prevencie


Od 1. januára 2023 nadobudne účinnosť Vyhláška č.  24/2022 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorá prinesie zmenu vo fungovaní doterajších školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Zariadenia budú premenované na centrá poradenstva a prevencie (CPaP).  Zmeny sa dotknú teda  všetkých centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), ktoré budú musieť byť od 1. januára 2023 právne oddelené od špeciálnych škôl.

Vzniknú tak dve skupiny zariadení – všeobecné a špecializované na jednotlivé druhy znevýhodnenia a raný vek. V prípade, že dieťaťu nebudú z kapacitných dôvodov poskytnuté služby v regionálne príslušnom centre poradenstva a prevencie, akými sú okrem poradenstva a diagnostiky aj mnohé terapie, bude táto informácia posunutá na Regionálny školský úrad, ktorého úlohou bude zabezpečiť dostupnosť jednotlivých služieb pre dieťa.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v liste adresovanom Asociácii súkromných škôl a školských zariadení, ktorá požiadala o stanovisko v súvislosti s budúcim financovaním centier poradenstva a prevencie, uviedlo jednotlivé kroky, vďaka ktorým nezostanú neštátne poradne bez financií na mzdy a prevádzku. Kompetentní sa danou situáciou naďalej zaoberajú v snahe zabezpečiť kontinuitu vo financovaní uvedených neštátnych zariadení.

 

TS

najsledovanejšie:

za posledných 30 dní

29.05.2024
Správy

Od júla sa zvýši opatrovateľský príspevok aj príspevok na asistenciu

Nové nariadenie vlády Slovenskej republiky zvyšuje všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľov v produktívnom veku, aj u tých, ktorí sú na dôchodku a starajú sa o jednu osobu s ŤZP, sa príspevok zvýši na 615,50 eura mesačne.

viac
31.05.2024
Správy

Poviem ti to inak 2024: Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra

Vzdelávací víkend "Poviem ti to inak" poskytne rodičom cenné informácie, praktické rady a podporu v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra.

viac
04.06.2024
Správy

Pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku organizuje týždenný pobyt pre ľudí s Downovým syndrómom nad 30 rokov. V prekrásnom kúpeľnom prostredí Trenčianskych Teplíc v termíne od 15. 9. 2024 - 18. 9. 2024.

viac

partneri

 • Genetické syndrómy
 • Trnavský samosprávny kraj
 • TrustPay
 • VGD-Slovakia
 • Sokratov inštitút
 • iFocus
 • Kam na menu
 • EU-fond-logo
 • OP LZ
 • SIID FUND
 • socialni inovatori